Meie missioon

 

StartupAlfa missioon on tutvustada ja praktiseerida põhimõtet kasutajast ja tarbijast tulevikutehnoloogiate loojateks ja innovaatoriteks. StartupAlfa eesmärk on arendada laste tulevikuoskusi ja nakatada neid ettevõtluspisikuga. StartupAlfa tegevus annab hoogu tulevikutehnoloogiatele ja innovatsioonile toetuvat majanduskasvu. 

StartupAlfa peamine eesmärk on luua STEAM oskustest praktiline väljund teadmusmahukasse ettevõtlusesse, ennekõike uue majanduse ja iduettevõtetesse. Toetame traditsioonilisele majandusele oskusteabe ja tehnoloogiapõhise lisandväärtuse loomist ja läbi selle Eesti majanduskeskkonna konkurentsivõime kasvu.