Bee-Bot õpilugude raamat

Robootika / TTS

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

29. 29

33. 33 Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: https://www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/872906502848319

5. 5 Kokkuvõte Lastele väga meeldis liikuv mesilane ning hääled, mis ta tegi. Laps, kes sai parasjagu programmeerida oli äärmisel keskendunud ja soovis anda oma parima. Oli ka ootusärevust, et teada saada, mis ja milline tegelane se ekord tuleb. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/872898632849106 /

31. 31 asub veeretamise ajal kollase joonega ümbritsetud lillepildil, siis tuleb peale täringu veeretamist otsida lähimat lilleruutu, kus on nurgas sama täringu silmade arv. Kui aga Bee - Boti või Blue - Bot asub veeretamise ajal rohelise joonega ümbritsetud lillepildil, siis tuleb peale täringu veeretamist otsida kaugeimat lilleruutu, kus on nurgas sa ma täringu silmade arv. Lisaks võib mängu mängida hoopis nii, et programmeerimisel võetakse aluseks täringu silmade arv ja pildil olevate lilleõite arv. Näiteks kui laps veeretab täringul kaks silma, siis ta otsib üles kas vabalt valitud, lähima või kaugeima lilleruudu, kus on pildil kaks õit (nartsiss või sinilill). Näiteks kui laps veeretab täringul viis silma, siis ta otsib üles kas vabalt valitud, lähima või kaugeima lilleruudu, kus on pildil viis õit (nurmenukk või võilill). Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: http://mkarengumapp.weebly.com/kevadlilled.html

27. 27 Emotsioonid Autor: Mare Perle, Pangapealse lasteaed Vahendid: Bee - Boti matt emotsioonikaartidega, situatsioonikaardid. Tegevuse eesmärgid : Laps oskab nimetada emotsioone ja kirjeldada olukordi, kus need tekivad. Tegevuse kirjeldus Eelnevalt on lapsed õppinud ära tund ma ja nimetama erinevaid emotsioone. Bee - Bot liigub matil mõnele emotsioonikaardile ja lapsed nimetavad pildi oleva emotsiooni. Lastel on käes pildid erinevate situatsioonidega ning nüüd leiavad sellise pildi, kus on Bee - Boti poolt leitud emotsioon. Lapse d püüavad kirjeldada olukorda ja situatsioon, mis võis selle emotsiooni põhjustada. Kokkuvõte Tegevus on jõukohane juba noorematele lastele, saab siduda erinevate valdkondadega nt väärtuskasvatusega. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjali dele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/872900402848929 Mina ja keskkond Keel ja kõne

12. 12 Pildid ja sõnad Autor: Liisa Ojapõld, Saue lasteaed Midrimaa Vahendid: Sõnakaardid, pildid asjadest, kiletaskutega Bee - Bot alus. Tegevuse eesmärgid: Laps loeb lihtsamaid sõnu; tunneb vasakut - paremat poolt; oskab programmeerida Bee - Boti. Tegevuse kirjeldus Lapsed tegutsevad grup pides. Üks laps näitab teisele lapsele pilti (nt pall), teine laps peab leidma aluselt pildile vastava sõna ning programmeerima Bee - boti liikuma ruudult START õigele sõnale (nt pall), kus Bee - bot peatub (PAUS) ning seejärel liigub ruudule LÕPP. Tegevust te hakse läbi kuni kõik pildid on kasutatud. Kokkuvõte Bee - B ot on väga populaarne ja elevust tekitav. Mida rohkem lapsed tegutsevad mesilasega, seda osavamaks ja kiiremaks nad programmeerimisel muutuvad ning kellel ei õnnestu, pusib niikaua, kuni on õigesti välja tulnud. Kindlasti suur motivaator! Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/867298 086742494/ Keel ja kõne

1. Bee - Bot õpilugude raamat Käesolev raamat koondab valikut Eesti õpetajate õpilug udest, mis esitati kevadel 2017 läbiviidud Bee - Bot Videolugude Väljakutsele. Selle läbiviijateks olid Insplay koostöös Tallinna Haridusameti, HITSA, Tallinna Kullatera lasteaia ja TTS Groupiga. Õpilugusid aitas kaante vahele koguda Tallinna Kullatera Lasteaia töökas tiim. Kogumiku eesmärk on jagada häid õppetöö praktikaid ja toetada haridusrobotite kasutuselevõttu mänguliste õppevahenditena. Loodame, et saad siit uut inspiratsiooni ja j ulgustame Sind oma õpilugusid teistega jagama läbi Robootika Lasteaias Facebook grupi . detsember 2017 , V1 . 2

26. 26 Kevadlilled Autor: Ketter Leinus, Tallinna Vikerkaare Lasteaed Vahendid: Pildid erinevate lillede ja numbritega (ühel pildil lill ja number), matemaatilised tehted. Tegevuse eesmärgid: Laps oskab nimet a da erinevaid kevadlilli ja nende tunn useid; tunneb lille ära pildilt; oskab arvutada 10 piires; oskab kirjutada numbreid. Tegevuse kirjeldus Tegevusele eelneb lastega vestlus kevadlilledest; arutlus lillede välimuse üle ning üheskoos piltidel olevate lillede nimetamine; milliseid lilli lapsed on näinud jne. Tegevus toimub väikestes gruppides, iga grupp saab endale kaks lehte koos matemaatiliste tehetega (mõlemal lehel kolm tehet). Seejärel lahendavad lapsed tehted ning kirjutavad sinna juurde vastused. Kui vastused on kirja pandud, siis otsiva d lapsed saadud vastuse arvu matilt ning program m eerivad Bee - Boti nii, et see liiguks saadud numbrini. Kui Bee - Bot on jõudnud õige numbri juurde siis nimetavad lapsed mis lillega on tegu. Kokkuvõte Lastel oli väga põnev ning väikestes gruppides tegevuse te gemine õigustas end kuna nii said arvutamisel lapsed üksteist aidata. Lapsed ise arvasid tegevusest nii: "Tegevus oli väga tore. See oli tore sest sai vajutada nuppe ja liikuda nende numbrite juurde. See oli väga lahe, teeme seda veel." Video ja lisaviitei d õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/864047087067594 Keel ja kõne Matemaatika

34. 34 Lõppsõna ja s oovitused Aitäh Sulle selle õpilugude kogumikuga tutvumast j a pikk pai kõikidele õpetajatele, kes olid valmis oma toredaid tunnikavu videosse võtma ning teistega jagama! Liitu Facebook i kasutajagruppidega , et püsida kursis uusimate robootika ja STEAM oskusi arendavate vahenditega, saa tuge ning osale vestluses . Jaga grupis oma õpilugusid ja kogemust või küsi teistelt õpetajatelt nõu. Robootika lasteaias www.facebook.com/groups/robootikalasteaias Robootika koolis www.facebook.com/groups/robootikakoolis www.insplay.eu

17. 17 Mõistatused mestloomadest Autor: Merit Vakrõõm, Kullatera Lasteaed Vahendid: Bee - Bot matt loomapiltide ja mõistatusega, täring. Tegevuse eesmärk: Lapsed oskavad programmeerida Bee - Boti; oskavad loendada kuueni; tunnevad metsloomi ning saavad aru missugune mõistatus ja metsloom sobivad omavahel kokku; jõuda mõistatuse ruuduni arvestades veeretatud täringu silmade arvu. Tegevuse kirjeldus Variant 1: l aps veeretab täringuga käskude arvu Bee - Botile. Mõtleb hoolega, kuidas jõuda Bee - Botiga mõistatuse ruudule, võttes arvesse täringu silmade arvu. Seejärel mõtleb välja teekonna ning programmeerib Bee - Boti vastavalt sellele. Jõudes õigele ruudule (mõistatuse le), aitab õpetaja mõistatuse ette lugeda/loeb ise kui oskab ning otsib õige vastuse piltidelt. Õigele vastusele jõudmiseks programmeerib laps uuesti Bee - Boti (start on sellelt mõistatuselt, millele ta enne jõudis) Variant 2: üks laps veeretab täringut ja liigub Bee - Botiga mõistatusele, järgmine laps arvab mõistatuse vastuse ja liigub sellele pildile. Kokkuvõte Väga lahe võimalus teha lastele mõistatused kaasahaaravaks ja põnevaks. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/862771250528511/ Keel ja kõne

14. 14 Leia paariline Autor: Maire Tikk, Tallinna Kullatera Lasteaed Vahendid: Numbri ja kujundikaardid, matemaatiline Bee - Boti alus. Tegevuse eesmärgid: Laps räägib sellest, mida hakkab tegema; loeb üksikuid sõnu; tunneb numbrimärke; eristab ja nimetab geomeetrilisi kujundeid; orienteerub tasapinnal määrates pildi asukohta teise pildi suhtes: kõrval, keskel, äärel, vasakul, paremal. Tegevuse kirjeldus Õpetaja on aluse kõrvale valmis pannud numbri - ja kujundikaardid. Laps v alib ümberpööratud kaartide hulgast endale 2 - 3 ülesande kaarti ja leiab Bee - Boti matilt oma sellele kaardile paarilise. Edasi programmeerib Bee - Botile käsklused, et see jõuaks õigele ruudule ja alustab mängu. Ümberpööratud ülesande kaardid: numb r id 1 - 6, mi llele vastas Bee - Boti alusmatil vastava hulga ringidega ruudud; sõnad: ruut, ring, kolmnurk ja ristkülik, millele vastasid Bee - Boti alusmatil vastavate kujundite pildid. Kokkuvõte Tegevus oli jõukohane 6 - 7aastastele lastele ning tähelepanu püsis kogu tegev use jooksul Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/871229736349329 Keel ja kõne Matemaatika

21. 21 Minu kodu Autor: Raidi Ilter , Katrin Kreisen ja Õilme Klopets, Tallinna Padriku Lasteaed Vahendid: Joonitud matt, kodu teemalised pildid, Bee - Bot. Tegevuse eesmärgid: Laps nimetab pereliikmeid; vastab küsimustele oma kodu j a pereliikmete kohta; kuulab ja tajub Eesti keele kõla; areneb loov eneseväljendus; orienteerub mesilasel ülal - all. Tegevuse kirjeldus Õpetajal on valmis pandud lastele erinevaid pilte, mille peal on kujutatud asju/inimesi, mis kuuluvad kodudesse ja Bee - Bo t joonitud matt (tühi ruudustik). Õpetaja näitab lastele pilte ning palub neil nimetavad, mis on piltidel (näevad nt ema, Eesti lipp, rukkilill). Laps programmeerib Bee - Boti tühjale ruudule matil ja asetab sinna ühe eelpool valitud pildi. Tegevus jätkub n ii kaua kui matil on kõik ruudu täidetud piltidega. Kokkuvõte Laste arvamus tegevusest: Lastele meeldis tegevus. Lapsed soovisid hiljem vaadata pilte ja mesilasi. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/872906896181613/ Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika Kunst Liikumine

13. 13 Ees ootab koolitee Autor: Liisa Ojapõld, Saue lasteaed Midrimaa Vahendid: Alus, suur valge paber ruudustikuga. Tegevuse eesmärgid: Laps teab oma kodust aadressi, laps oskab kirjutada lihtsamaid sõnu, laps osk ab programmeerida Bee - Boti (kasutades kõiki nuppe), laps tunneb tegevusest rõõmu. Tegevuse kirjeldus Lapsed moodu s tavad ise 5 - 6 liikmelised meeskonnad. Igal meeskonnal on oma alus, kuhu iga laps kirjutab vabalt valitud ruudule oma koduse aadressi, lisaks kirjutab meeskond vabalt valitud ruudule sõna KOOL. Edasi arutatakse, milliseid tuntud asutusi nad oma kodukohas teavad (nt perearstikeskus, pood) ja kirjutavad need samuti alusele. Iga laps programmeerib Bee - Boti oma kodust kooli, kus tal on 5 tundi (ehk PAUS 5x) ja liigub peale tunde tagurpidi koju tagasi. Järgmistel ringidel valib laps teekonna, kuhu tahab minna peale kooli (nt kodu - kool - mänguväljak). Kokkuvõte Lastele väga meeldis, et sai programmeerida Bee - Boti oma igapäeva liikumistes ning külastada erinevaid asutusi ja kohtasi. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/871322716340031/ Mina ja keskkond Keel ja kõne

25. 25 Mesilinnud on lahti Autor: Grüüne Ott, Tallinna Lasteaed Si psik Vahendid: Bee - Bot robot, taaskasutus materjalid, laminaator, pikendusjuhtmed, joonlauad, markerid, maalriteip, lamineerimis kile, värviline paber, käärid, postix, laste joonistatud pildid. Tegevuse eesmärgid: Laps oskab luua elemente seostades tegevu si mesilastele omaste tegemistega nt. mesipuu, kärjemäng jne; oskab programmeerida Bee - Bot robotit vastavalt lennuraja eesmärgile; oskab rikastada mänge vastavalt oma fantaasiale ja meeleolule, nt. värvivalik, kujundi valik, raja pikkus jms. Tegevuse kirje ldus Lastele on meisterdamise vahendid kättesaadavad, koos vaadatakse mis on. Mida me vajame ja kuidas midagi teha, jäi laste enda avastada. Sissejuhatava tegevusena lapsed vaatavad, mida mesilind/Bee - Bot teeb, milline nupp millist mõju käitumisele avalda b. Joonl a ua ja teibi abil mõõdavad lapsed Bee - Boti sammu pikkuse ja loovad töölauale ruudu, mille sisse peavad loodavad kujundid mahtuma. Koos meisterdavad lapsed mesipuu ehk sihtkoha kuhu mesilinnud lennutatakse. Mängu arenduse käigus saab edaspidi eleme nte juurde valmistada: mustad maandumisplatsid, vabad mängu tulekud mesilinnu tähisega, kujundid jne. Laps programmeerib Bee - Boti vastavalt ülesande keerukusele iseseisvalt või kasutades kaaslaste abi. Kokkuvõte Lapsed olid ise mängu loojad ja see on jätk uv protsess... Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/872971712841798 Mina ja keskkond Matemaatika

9. 9 Arva kes? Autor: Johanna Abner, Tallinna Kullatera Lasteaed Vahendid: Mängualus tuntud inimeste piltidega (nt lasteaia töötajad, näitlejad, poliitikud jne), vihjekaardid piltidel olevate inimeste kirjeldustega. Tegevuse eesmärgid: Laps oskab lugeda kirjelduses olevat lauset; tunneb ära tuntud näod; oskab veste l da piltidel olevate inimeste kohta (Millega tegeleb? Mis on nimi? jne); oskab matil orienteeruda ja programmeerida Blue - Boti. Tegevuse kirjeldus Iga laps tõmbab oma le inimese kirjeldusega vihjekaardi, loeb selle ette (kui ise ei oska veel lugeda, siis õpetaja aitab). Järgmiseks leiab laps matilt vihjekaardi kirjeldusele vastava inimese ning seejärel programmeerib Blue - Boti antud kaardini. Et tegevus oleks põnevam on enne kokkulepitud, et programmeerimisel võib kasutada ainult nuppe paremale, vasakule ja tagasi. Edasi nuppu vajutada ei tohi. Kui Blue - Bot on jõudnud õigel pildile, toimub arutelu: Kes on see inimene? Miks on see inimene eriline/kuulus? Mis tööd ta teeb? Kokkuvõte Lastele tegi tegevuse põnevaks just see, et programmeerimisel ei kasutatud edasi nuppu. Kõrvalt vaadates tundus lastele program m eerimine lihtne, kuid kui lapsel tuli hakata ise programmeerima sai ta aru, et on vaja planeerida teekond ning seejäre l program m eerida Blue - boti teekond. Tegevus oli lastele eakohane ning ajaliselt sobiva pikkusega. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/873443229461313/ Mina ja keskkond Keel ja kõne

19. 19 Eluring looduses Autor: Miina Paugus, Tallinna Vormsi Lasteaed Vahendid: Mängualus, millel pildid elutsüklitest (4x4 pilti, mis kujutavad kana, konna, puu ja liblika elutsüklit), pildikaardid elutsüklitega, sõnakaardid. Tegevuse eesmärgid: Laps teab organismide lihtsustatud elutsükleid; laps oskab programmeerida robot i soovitud suunas liikuma, kasutades pausi nuppu; laps teeb koostööd kaaslasega. Tegevuse kirjeldus Lapsed on eelnevalt tutvunud nelja organismi (puu, kana, konn, liblikas) elutsükliga. Sissejuhatuseks uurivad lapsed pildikaartidelt erinevate organismide e lutsükleid, järjestavad need sobivalt. Edasi tegutsevad lapsed paarides. Iga paar võtab ühe sõnakaardi, loeb sõna kokku ning asetab Bee - Boti kaardil kirjutatud elusorganismi elutsükli esimesele pildile (nt kui sõnakaardil on kirjas puu, asetatakse Bee - Bot pildile, millel on kujutatud seemet jne). Järgnevalt otsustavad, kuidas peaks Bee - Bot liikuma, ning programmeerivad Bee - Boti nii, et see peatuks (pausi nupp Bee - Botil) elutsükliga sobivatel piltidel ning teeks seda õiges järjekorras. Lõpetuseks värvivad la psed värvipildi elutsüklitega õpitu kinnistamiseks. Kokkuvõte Lapsed abistasid tegevuse käigus üksteist ning soovisid ise katsetada nii kaua, kuni nende programm välja tuli. Lapsed ütlesid, et neile meeldis kui Bee - Bot sai pilte "üles korjata" (pildil peat umine). Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/874759059329730/ Mina ja keskkond

7. 7 Robotite ehitamine Autor: Eive Kabel ja Katrin Jüris, Tallinna Haraka Lasteaed Vahendid: LEGO Education klotsid Tegevuse eesmärgid: Laps oskab lugeda juhist ning tegutseda vastavalt; teeb koostööd grupis ja oskab tutvustada valminud robotit. Tegevuse kirjeldus Õpetaja on lapsed jaganud väikestesse gruppidesse. Iga grupp saab aluse, millel on pildid lego klotsidest ja nummerdatud kaard id, kus nooltega näidatud Bee - Boti liikumisteekond. Lapsed programmeerivad Bee - Boti roboti läbima kaardil näidatud teekonda, võtavad karbist teekonna lõpus olevad klotsid ja asuvad neist oma meeskonna robotit ehitama. Kui kõik kaartidel näidatud teekonnad Bee - Botiga läbitud ja Lego robot valmis, mõeldakse talle nimi ja tegevusala. Grupid tutvustavad oma robotit ja selle tegevust kaaslastele. Kokkuvõte Antud videos valmisid: Motorobot, kes sõidab mööda vett ja päästab inimesi; Kindralmajor, kes valvab kind lust; Raamatukoguhoidja, kes loeb raamatuid ette; Elektrirobot, kes teeb elektrit elektrijaamadele; robot Zobo, kes otsib metalli; Päästerobot, kes kustutab tulekahju. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/874120609393575 Mina ja keskkond Matemaatika Kunst

22. 22 Hommikused tegevused Autor: Taisi Pihel, Tallinna Kullatera Lasteaed Vahendid: Pildikaardid hommikuste tegevustega (nt ärkamine, riietumine, hambapesu, hommikusöök, uksest väljumine) ning mõned lisapildid, mis ei sobi antud teemasse. Tegevuse eesmärgid: Laps oskab leida seoseid oma kogemustega; teab, millised on tähtsad hom mikused tegevused; oskab programmeerida Bee - Bot mesilast ning orienteeruda (parem/vasak). Tegevuse kirjeldus Õpetaja laseb lastel silmad kinni panna ja mõelda oma hommikuste tegevuste peale. Mida teed sina enne kui lasteaeda tuled? Seejärel kuulab ära last e vastused. Põrandale oli valmis pandud Bee - Bot ja kaks rida pilte, mille vahel Bee - Bot sõitma hakkab. Õpetaja seletab lastele ülesannet Bee - Botiga. Laste ülesandeks on oma mõttes leida piltide seast üles tegevus, mis on seotud hommikuga. Seejärel saavad l apsed kordamööda programmeerida Bee - Bot mesilase. Kui laps jõudis soovitud pildini, võttis ta selle enda kätte. Lõpetuseks pidid lapsed kõik piltidel olevad hommikused tegevused õigesse järjekorda panama. Seda, kas lapsed paigutasid pildid õigesti, said na d kontrollida, kui keerasid pildid tagurpidi. Laste arvamus tegevusest: „Mesilasega läks liikumine natukene sassi“, „Lihtne ja tore oli pilte otsida“. Kokkuvõte Lastele meeldis, et vahelduseks ei sõitnud Bee - Bot matil, vaid valis reas olevate piltide vahe. Hea võimalus õpetada lastele jutustamisoskust. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/8 68958003243169 Keel ja kõne

3. 3 Prügi sorteerimine Autor: Alice Remmel - Potisepp, Tallinna Kullatera Lasteaed Vahendid: Vildikad, guaššvärvid, pintslid, käärid, harilikpliiats, et meisterdada metsatee. Tegevuse eesmärgid: Laps oskab järgida juhiseid. Laps oskab kääre ja pintslit kasutada. Laps oskab programmeerida Bee - Bot robotit. Laps teab, kuidas prügi sorteerida. Tegevuse kirjeldus Hommikuringis arutleti lastega prügi teemal: mis on prügi, miks tuleb prügi sorteerida ni ng milline prügi kuhu prügikasti käib. Räägitu kinnistamiseks vaadati Jänku - Jussi õppevideot „Juss sorteerib prügi“. Üheskoos lastega meisterdati õppetegevuse jaoks vajalik BeeBoti rada. Selleks tehti üks pikk metsatee ning ka vasakule ja paremale poole h argnevad metsateed (värviti mustad tee ribad ning äärde roheline muru). Selleks, et saaks aru, et tegemist on metsateega, kasutasid lapsed šabloone, et tee äärtesse kuused joonistada, värvida ning välja lõigata. Õpetaja lisas lõplikule rajale kolm erinevat prügikasti (olmejäätmed, papp ja paber, pakendid) ning erinevatesse kohtadesse teel numbrid ühest kuueni. Iga number tähistas teatud sorti prügi (purk, kommipaber, katkine mänguasi, ajakiri jne), mis oli õpetajal peidus karbis ning alles numbrile jõudes a ndis ta selle lapsele. Laste ülesandeks oli Bee - Boti abil metsa alune prügist puhtaks teha, prügi samal ajal õigesse prügikasti toimetades. Laps valis pimesi numbri ja leidis selle seejärel metsateelt, programmeeris Bee - Boti vastavalt, numbrile jõudes sai õpetajalt prügi ning programmeeris Bee - Boti nii, et see liiguks õige prügikasti peale. Kokkuvõte Vaadati üheskoos üle, mis prügi on millises prügikastis. Lastele tegevus meeldis. Toimis meeskonnatöö: abistati ja juhendati üksteist ning elati kaasa. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/867628630042773/ Mina ja keskkond

6. 6 Kas tunned loomi? Autor: Ülle Aava, Elen Sultsing ja Helena Mikiver, Pangapealse lasteaed Vahendid: Erinevad loomade hääled ja muud helid, Bee - Bot matt looma piltidega. Tegevuse eesmärgid: Edasi - tagasi ja par em - vasak ülekordamine ja kinnistamine; tähelepanu koondamine ülesandest arusaamisele ja selle lahendamisele; heli kuulamine ja selle tuvastamine; häälele vastava pildi leidmine Bee - Bot'i matilt. Tegevuse kirjeldus Laps kuulab heli ja ütleb selgelt välja se lle looma nime, kelle häält ta kuulis. Seejärel vaatab matti ning leiab selle looma pildi. Paneb Bee - Boti START matile ja alustab programmeerimist. Bee - Bot peab jõudma vastava looma pildi peale, kas siis otseteed või keerdkäike läbivalt. START positsioone on mitu, sest siis on lapsel võimalus valida mitu erinevat teekonda. Kokkuvõte Ühe tegevusega saab peaaegu kogu päeva põnevalt sisustatud. Lapsed on põnevil ja elevil, kuidas ülesanne saab lahendatud. Bee - Boti programmeerimine on kõige raskem ülesanne. Rahulik ja kalkuleeriv tegutsemine vajab natuke harjutamist. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaia s/permalink/874138342725135 Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika Kunst Muusika

18. 18 Bee - Bot õpib tantsima Autor: Miina Paugus, Tallinna Vormsi Lasteaed V ahendid: Ise tehtud programmeerimiskaardid Bee - Botile, viltpliiatsid. Tegevuse eesmärgid: Laps orienteerub ruumis ja tunneb vasakut ja paremat poolt; laps oskab koostada programmi, kasutades vastavaid tingmärke; laps oskab programmeerida Bee - Bot robotit so ovitud suunas liikuma; laps oskab teha koostööd ja tegutseda grupis ühise eesmärgi nimel. Tegevuse kirjeldus Sissejuhatuseks tegutsevad lapsed kolme kuni nelja kaupa gruppides ning programmeerivad Bee - Bot robotid liikuma vastavalt korraldustele, mida esita b õpetaja. Õpetaja annab suuliselt näiteks järgnevaid korraldusi: 1 tagasi, 2 edasi, 3 paremale, 4 vasakule jne (numbrid tähistavad seda, mitu korda laps vastavat nuppu vajutab). Kui programm sisestatud, käivitab grupp robotid üheaegselt ja jälgitakse nen de liikumist. Grupid tegutsevad kordamööda. Lastele võiks olla suulise korralduse järgi programmeerimine eelnevalt tuttav. Järgmiseks korratakse üle tingmärgid (paremale, vasakule, edasi, tagasi, paus), iga laps võtab endale kaardipakist ühe kaardi viiest käsklusest koosneva programmiga, seadistab Bee - Boti vastavalt ja käivitab. Iga laps tegutseb Bee - Bot robotiga iseseisvalt. Järgnevalt jagunevad lapsed loosi teel gruppidesse ning saavad ülesandeks mõelda välja üks Bee - Bot tants ehk siis koostada ühiselt näiteks neljast kuni kuuest sammust koosnev programm. Kui programmid valmis, lepivad lapsed omavahel kokku, kes neist loeb teistele programmi ette ja kes seadistavad Bee - Bote. Lõpetuseks saavad kõik grupid oma tantsudega kaaslastele esineda. Soovi korral v õib kasutada ka muusikat. Kokkuvõte Lastele meeldis ise tantse välja mõelda, nädalast kokkuvõtte tegemisel nimetasid lapsed selle üheks nädala lemmiktegevuseks. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/874749989330637/ Matemaatika

23. 23 Kevad ja matemaatika Autor: Tuuli Määr, Tallinna Kullatera Lasteaed Vahendid: Laste joonistatud kevade tunnustega pildid, Bee - Boti taskutega matt, kus taskutes on pilt erineva arvu mesimummudega 1 - 10. Tegevuse eesmärk: Laps oskab järgida juhiseid, oskab programmeerida Bee - Bot robotit; oskab jutustada pildil nähtut; teab ja oskab nimetada kevadele iseloomulikke tunnuseid; oskab arvutada 10 piires. Tegevuse kirjeldus Õpetaja räägib lastega ilmast kevadel, muutustest looduses, lillede tärkamisest, lume sulamisest. Iga laps saab joonistada kevadest või kevade tunnustega pildi, mis as e tatakse Bee - Bot mati kõrvale. Laste ülesandeks oli valida endale üks joonistatud pilt ja jutustada, mida ta näeb pildil kevadi st. Kaardi teisel küljel oli arvutustehe mille laps peab lahendama. Edasi tuleb lapsel programmeerida Bee - Bot vastavalt ülesande vastusele õige pildini (õige vastus on matil oleval pildil mesimummude arv). Kokkuvõ t e Lapsed olid julged jutustajad ja tegevus oli laste vanusele jõukohane. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/872869942851975/ Mina ja keskkond Matemaatika

10. 10 Aita mesilane lilleni Autor: Kadi Kriisa, Tallinna Kolde Lasteaed Vahendid: Lamineeritud lilled ja lehed 15 x 15cm Tegevuse eesmärk: Laps loendab 5 piires Tegevuse kirjeldus Õpetaja räägib lastele, et mesimumm tahab väga lille peale minna ja näitab Bee - Botiga ette, kuidas mesilane lille peale saab. Õpetaja tutvustab lastele, et ühe lehe pikkus on mesimummi üks samm ehk 15 cm. Õpetaja paneb Bee - Boti lehe ots a ning vajutab ühe võrra edasi, mesilane jõuab lehe tippu ja lapsed näevad, et leht on tõepoolest ühe sammu pikkune. Kõigepealt kutsub õpetaja enda juurde ühe lapse, kes teeb teiste ees üksinda ülesande läbi. Laps loeb lehed kokku ja vajutab nii mitu kord a nagu lehti on, Bee - Bot jõuabki lilleni. Teised lapsed samal ajal saavad jälgida, kas Bee - Bot jõuab lilleni või mitte. Tegevust saab teha ka grupis. Igal lapsel on oma Bee - Bot ja lapse ees on rida lehti ja lill. Lapsed peavad loendama ära lehed ja progra mmeerima Bee - Boti liikuma vastava arvu samme. Seejärel annab õpetaja käskluse Bee - Botid liikuma panna. Ülesande eesmärk on, et Bee - Bot jõuaks lilleni. Peale harjutust saab arutleda selle üle, kas Bee - Bot jõudis lilleni ning kui ei jõudnud, siis miks. Kokku võte Kuna laste teadmised ja oskused on erinevad, siis tulevad ka erinevad lahendused, mõnedel jõudis mesilane lilleni, aga teistel paraku mitte. Nendel, kellel ei jõudnud, saab teha hiljem individuaalselt harjutuse uuesti läbi. Video ja lisaviiteid õpetaj atele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/872948949510741/ Matemaatika

15. 15 Bee - Bot rändab loomadele külla Autor: Mariell Miilvee ja Ülle Adamson, Tallinna Lasteaed Kikas Vahendid: Muusika, laste ehitatud mesilaste maja, loomade pildid ning loomakujud. Tegevuse eesmärgid: Laps osaleb tegevuses nii mesilasena, kui ka loomana. Juhib robotmesilast ning peab dialoogi paarilisega. Laps oskab leida töölehel paarilised ja need omavahel kokku viia. Tegevuse kirjeldus Tegevus algab sissejuhatava lauluga “Rändame ringi”. Laulusalm ist selgub kellega Bee - Bot esimesena kohtub, nt KASS. Üks laps programmeerib Bee - Boti lauamatil kassini ja teine laps kassist tagasi Bee - Boti koju ( LEGOdest ehitatud maja Bee - Botile). Nüüd saavad kass ja mesimumm (või need lapsed koos õue mängima minna). K ordub laul ja selgub järgmine loom, kellega Bee - Bot kohtub. Iga looma ja mesilase kohtumise vahel on 1 salm laulu. Mäng kestab senikaua kui kõik lapsed on oma looma kohanud ja õue läinud. Loomi on tegevuses kokku 6. Pärast Bee - Botiga rändamist suunduvad la psed laua taha loomi värvima ning loomalapsi õige loomaemaga ühendama. Kuna tegevuses on lõimitud mitmed valdkonnad, toetab antud tegevus kõiki üldpädevusi. Kokkuvõte Lastele tegevus väga meeldis, sooviti mängu korrata. Mängu kordamisel muutusid dialoogid mesilaste ja loomade vahel pikemaks. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/872001586272 144 Keel ja kõne Matemaatika Muusika

20. 20 Õpime nutikalt Autor: Miralda Põder, Tallinna Lasteaed Pääsusilm Vahendid: Taskutega põrandamatt „ Eesti loodus” (pildid loodusest), geomeetriliste kujunditega põrandamatt. Tegevuse eesmärgid: Laps oskab nimetada taimi, loomi, linde; laps tunneb ülesandes joonistatud kujundeid; laps oskab programmeerida järjest mitut Bee - Boti programmi. Tegevuse kirjeldus Õpetaja vaatab koos lastega, millised taimed vms on põrandamati taskutes. Toimub vestlus ja arutelu. Laps võtab kaardi, kuhu on kirjutatud ülesanded millised pildid oma teekonnal läbima. Laps loeb ülesande ette. Ülesande kaartide variandid: 1. var i ant: algus kodust, kohtad metskitse, korjad puravikke, näed tetre, näed kotkast, vaatad parte ja koju tagasi. 2. var i ant: algus kodust, vaata d kajakat, korjad pähkleid, kohtad jänest, vaatad rebast, näed parte, vaatad linnupesa ja koju tagasi. 3. var i ant: algus kodust, lähed läbi lumise metsa, korjad kullerkuppe, vaatad sinilille, korjad karikakraid, näed linnupesa, vaa tad kiili, lähed mööda metsateed läbi kaasiku koju. Kujundite ülesandes räägib, milliseid kujundeid tuleb leida. Õpetaja palub järjest programmeerida ülesanne, mis on kaardil. Kui laps on ülesande täitnud, siis arutletakse lapsega, kas kõik läks õigesti v õi tuli mõni viga. Lastele meeldib väga selliselt Bee - Botiga mängida ja enda oskusi proovile panna. Kokkuvõte Lapsed alustavad alati lihtsamatest ülesannetest, lähevad edasi raskematele ülesannetele ja tunnevad suurt rõõmu, kui ülesanded õnnestuvad. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/872964022842567/ Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika

4. 4 Muinasjutt Autor: Berit Silvia Kondratjev, Tallinna Mesimummu Lasteaed Vahendid: Teemamatt ja täring Teemamatt koosneb 4x4 ruutudest, kuuel ruudul on päikekujuga ringid, kuhu on kirjutatud tegelaste nimed (printsess, võlur jms; need on nummerdatud ühest kuueni), kuuel ruudul on pildid nägudest, kõigil erinev emotsioon (ka need on nummerdatud ühest kuueni) ning kõige parempoolsemas veerus on nelja ruudu sees värvilised ringid nummerdatult mitme numbriga (kollane 1,2,3; punane 4,5,6; sinine 7,8,9; roheline 10,11,12). Tegevuse eesmärgid: Mina ja keskkond: laps teab põhiemotsioone, nende tunnuseid ja nimetus i. Keel ja kõne: laps proovib jutustada, moodustab täislaused ning suudab tähelepanelikult kuulata ja juhiseid järgida. Andekas laps oskab juhiseid lugeda ning teistele seletada. Matemaatika: laps orienteerub teemamatil; teab mõisteid: paremale, vasakule, üles, alla; laps tunneb kujundit ring; laps hakkab tunnetama numbri ja arvu seoseid; laps tunneb numbreid ja harjutab liitmist 12ne piires. Tegevuse kirjeldus Esmalt tutvutakse Bee - Botiga ja matiga. Õpetaja valib lapsed, kes oskavad lugeda ning laseb neil kordamööda mängu käigus õpetuspaberilt juhiseid ette lugeda. Esimesena veeretakse täringut. Seejärel tuleb programmeerida Bee - Bot täringul veeretatud silmade arvule vastava numbriga päikese peale (nt silmade arvuks tuli üks; number tuleb meelde jätta). Loetakse, mis tegelase nimetus on päikese sees (nt võlur on numb er ühe peal). Uuesti veeretatakse täringut ja liigutatakse Bee - Bot täringul veeretatud silmade arvule vastava numbriga näo peale (nt silmade arvuks tuli neli; number tuleb meelde jätta). Nimetatakse emotsioon või tuju, mis on sellel näol (nt kurbus on num ber nelja peal). Nüüd liidetakse kaks meelde jäetud numbrit omavahel kokku (nt 1+4=5; värviringidelt tuleb otsida number, mis vastab sellele summale, mis on meie näite puhul viis ning programmeerida Bee - Bot sinna). Seejärel nimetatakse värv, mis on värvir ingis (nt number viie juures on punane). Nüüd on lastel teada tegelane, tema tuju ning mis värvi riided tal seljas on (nt kurb võlur punaste riietega). Lapsed teevad jutu saadud tegelasest, tema tujust ja riietusest. Lapsed on ringis ning igaüks ütleb jutu le otsa ühe lause, ringi viimane laps ütleb loo lõpu ja niiviisi saadakse omapärane muinasjutt. Võimalus on mängu ka individuaalselt läbi viia. Individuaalses mängus saab laps saadud tegelasest, tema tujust ja riietusest pildi joonistada. Siis on lisaks ka sutusel ka riietuse mustrid. Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika

8. 8 Kellaajad Autor: Eva Lank, Pangapeals e Lasteaed Vahendid: Alusmatt kella aegade piltidega; paberid, millele on sõnadega kirjutatud kellaajad täis - ja pooltundides. Tegevuse eesmärgid: Lugemise harjutamine. Täis - ja pooltunni määramise oskus. Bee - Bot'i programmeerimine. Vasak - parem mõistete ko rdamine ja kinnistamine. Tegevuse kirjeldus Enne antud tegevust on lapsed kella õppinud kasutades õppekella. Sissejuhatavaks tegevuseks meisterdavad lapsed endale kella šablooni kasutades papist osutikella ja märgivad minuti - ja tunniosutid kella piltidele. Õpetaja laseb lastel jutustada, mida nad mingitel kellaaegadel teevad. Õpetaja annab igale lapsele paberi, millele on kirjutatud kellaaeg täis - või pooltundides (näiteks KELL ON POOL KAKS). Laps loeb kellaaja ette ning otsib alusmatilt kellaaja pildi, mis vastab tema paberil kirjutatule ning programmeerib Bee - Boti. Kui Bee - Bot esimesel katsel õigele kohale ei jõua, saab laps seni kaua Bee - Boti programmeerida, kuni oli õigele kohale jõudnud. Kokkuvõte Selline tegevuse teeb lastele kella õppimise huvitavaks ja kaasahaaravaks. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/874746049331031/ Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika Kunst

16. 16 Värvid Autor: Maris Kichno, Tallinna Kullatera Lasteaed Vahendid: 15*15 suuruses ruudukujulised värvilised paberid, Bee - Bot, vä r viline täring. Tegevuse eesmärgid: Laps oskab loendada viieni, laps oskab nimetada värve, laps oskab programmeerida Bee - Boti. Tegevuse kirjeldus Lapsed õpivad loendama Bee - Boti samme ning tegema vahet, kas Bee - Bot peaks liikuma edasi või tagasi ning milliseid nuppe selleks vajutada tuleb. Õpetaja tõstab üles värvilise paberi ning küsib lastelt: mis värv see on? Nimetage seda värvi asju/kellel on täna seljas sellist värvi riideid? jne. Õpetaja asetab lastega paberid ühte ritta ning koos loendavad värvid veel ette. Lapsed hakkavad kordamööd a veeretama täringut, mis näitab ette värvi, mida Bee - Bot otsima hakkab. Laps vaatab, mitu sammu peaks Bee - Bot tegema, et jõuda antud värvini. Laps võib valida, kas asetab Bee - Boti tagasi alguspunkti või liigub edasi sealt, kuhu eelmise lapse ülesande puh ul Bee - Bot jäi. Bee - Bot võib liikuda ka tagasi, selg ees. Kokkuvõte Tegevus oli lastele lihtne ja lõbus. Lapsed loendasid julgelt Bee - Boti samme kaasa ning said aru, kuidas panna Bee - Bot õiget pidi liikuma. Ühel lapsel sõitis Bee - Bot liiga kaugele, selle p eale tuli tal endal idee, et nüüd peaks Bee - Bot sammu võrra tagurdama ning nii leidsimegi üles kõik õiged värvid. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/858386130967023/ Keel ja kõne Kunst

24. 24 Kodukoht ja turvaline liiklemine Autor: Airi Varend ja Kätlin Kõiv, Tilsi lasteaed Muumioru Vahendid: L astega koos on valminud kodukohta kaardistav õppematt ja töölehed. Tegevuse eesmärgid: Õppida Bee - Bot roboti kaasabil turvalist liiklemist oma kodukohas; laps tutvub oma kodukohaga, õpib kuidas liigelda turvaliselt tänaval, kinnistab teadmisi liiklusmärkide ja liiklusvahendite kohta; laps loeb rajatiste ja järvede nimesid; laps kirjutab rajatiste ja järved e nimesid oma töölehele, laps jutustab õppekäigul kogetust; laps õpib arvutama robotit õigetele ruutudele suunates, laps teab mõisteid parem ja vasak; laps õpib roboti teekonna ülesjoonistamist ja tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; laps mõistab põhjus - tagajärg seoseid, areneb loovus ja ruumitaju, kannatlikkus, koostööoskus. Tegevuse kirjeldus Tunnile eelnevalt : lapsed on tutvunud õppekäigul külakeskusega ja selle liiklusega; Õpetaja 1) selgitab välja kui palju jäi lastele õppekäigust meelde; 2) kordab koos lastega üle õppematil olevad hooned ja liiklusmärgid; 3) selgitab küsimuste varal välja laste teadmised liiklusest; 4) tutvustab lastele Bee - Boti, selle programmeerimist ja laseb lastel katsetada; 5) õpetaja jagab lapsed rühmadesse (2 - liikmelised rühm ad). Lapsed 1) programmeerivad Bee - Boti liikuma õpetaja poolt ette öeldud/näidatud kohta ning kontrollivad kõik koos tulemust (need lapsed, kelle Bee - Bot parasjagu toimetab, saavad valida liikumisviisi (jalutamine, jooksmine, rulaga sõitmine jms) ning kõik pealtvaatajad jäljendavad seda liikumis v ii s i; kui programmeerimine õnnestus, siis lapsed teevad töölehele selle kohase märkme; 2) valivad ise koha, kuhu nad tahavad, et Bee - Bot välja jõuaks ning kontrollivad (koos õpetajaga), kas programmeerimine õnnestus ja teevad töölehele selle kohase märkme, vajadusel proovivad uuesti. Kokkuvõte Tegevus on lastele põnev ja kaasahaarav. Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/871896346282668/ ˇ Mina ja keskkond Keel ja kõne

32. 32 Mustrilised munad Autor: Kätlin Kõiv, Tilsi Lasteaed Muumioru Vahendid: koos lastega valminud õppematt ja värvitud munad Tegevuse eesmärgid: 1) õpetada lastele Bee - Bot robotiga liikumist matil (edasi - tagasi, paremale ja vasakule); 2) arendada lastel tähelepanu ja võrdlemisoskust, et nad leiaks enda munade hulgast s amasuguse; 3) kinnistada mõisteid suurem ja väiksem, kasutades kah t eri suurus es munade pilte; 4) laps aitab kaasa mati valmimisele, laps arendab oma loovust munadele mustreid joonistades või mustri järgi värvides; 5) laps õpib olema kannatlik ja tähelepan elik. Tegevuse kirjeldus: Õpetaja 1) seletab lastele mängu reeglid; 2) aitab väiksemaid lapsi Bee - Bot roboti programmeerimisel; 3) loetleb, mis värve on kasutatud munade värvimisel; 4) jälgib, et kõik mängus olevad lapsed saaksid võrdselt kasutada Bee - Bo t robotit. Lapsed 1) programmeerivad Bee - Bot robotit nii, et jõuavad oma väljavalitud munani matil (väiksemaid lapsi abistab õpetaja); 2) saavad võrrelda munade suurust matil (suurem ja väiksem); 3) nimetavad värve, mida on kasutatud munade värvimisel; 4) leiavad samasuguse muna oma munade hulgast, millel Bee - Bot robot peatub. Kokkuvõte: Lapsed 1) annavad tagasisidet mängu tegevuste kohta (Kas mäng oli neile raske või kerge? Kas mäng meeldis või ei meeldinud? Mis oli keeruline? Mis tuli eriti hästi välja ?); 2) annavad tagasisidet mängu ettevalmistuse kohta (munade värvimine mustri järgi). Mina ja keskkond Keel ja kõne Kunst

11. 11 Mida toovad kaasa kliimamuutused? Autor: Karin Saar ja Anu Sarap, Tallinna Linnupesa Lasteaed Vahendid: Mängu sissejuhatuseks ja teema tutvustamiseks kasutati Eestimaa Looduse Fondi (ELF) 14 eestinda tud videoklippi kliimamuutuste põhjustest, mõjust ning pidurdamise võimalustest. Tegevuse eesmärgid: Lapse individuaalsuse ja tema arengupoten t siaali kasutamine, lapse loovuse toetamine, mängu kaudu õppimine, lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine, lapsele eduelamuse tagam ine, üldõpetusliku tööviisi rakendamine. Tegevus toetab õppekava üldoskusi: tunnetus - ja õpioskused; sotsiaalsed oskused; enesekohased oskused ja mänguoskused. Lõimitud on mitmed ainevaldkonnad: Mina ja keskkond (laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskko nnateadlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses), Keel ja kõne (laps oskab end väljendada ja jutustada põhjus - tagajärg seostest), Matemaatika (laps mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas), Liikumine. Tegevuse kirjeldus Lastele näidat akse lühifilmi keskkonnamuutustest ja pärast filmi vaatamist räägitakse nähtu läbi, arutatakse ja otsitakse põhjus - tagajärg seoseid. Lastele tutvustatakse nutimängu vahendeid: Bee - Boti ja alust, kus on paarispildid: positiivne olukord ja kliimamuutusest ti ngitud olukord (maa kuivenemine, üleujutused, õhu saastatus, lume puudus, liigne prügi). Lisaks on alusel ülesanded puhuks, kui laps valesti vastab või Bee - Boti valesti programmeerib (viisakusreeglite kinnistamiseks, lugemise harjutamiseks, liikumise võima ldamiseks). Alustuseks paneb laps Bee - Boti pildile, mis näitab kliimamuutuste tagajärge (näiteks pilt suusatajast lumeta maapinnal või pilt autoderohkest tänavast) ja siis otsib aluselt vastandpildi (näiteks pilt suusatajast lumel või pilt jalgsi käijast), seejärel programmeerib Bee - Boti, et see jõuaks õige pildini. Eelmine mängija asetab Bee - Boti uuele pildile, mis näitab kliimamuutuste tagajärge. Mängu võib mängida seni, kuni see lastele huvi pakub ja nad suudavad keskenduda. Tegevuse lõppedes korratakse üle, millised valikud sel korral mängus tulid ja kuidas meie ise saame kaasa aidata, et hoida maad, kus elame. Kokkuvõte Lapsed tänasid ägeda mängu eest! Nutimängu on kasutatud juba robootika huviringis ning köitis terve tunni laste tähelepanu. Video ja l isaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/873522102786759/ Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika Liikumine

30. 30 Kevadlilled Autor: Merlin Kirbits ja Tilsi lasteaed Muumioru Vahendid: Bee - Bot või Blue - Bot, kevadlillede põrandamatt, kevadlillede kaardid, punktitabel/tööleht, täring Tegevuse eesmärgid: 1) tutvuda Eestis kasvavate kevadlilledega; 2) kinnistada 12 piires loendamist ja arvutamist. Tegevuse kirjeldus: Võimalused erinevat eks tegevuste sissejuhatavateks või lõpetavateks tegevusteks : 1) kevadlillede nimede ja kasvukohtade nimetamine; 2) kevadlillede esitluse vaatamine; 3) ühiselt kevadlilledest luuletuste lugemine. MÄNG NR 1 Esiteks võib mängumatti kasutada kui tavalist la uamängu, kus on olemas algus ja lõpp. Eelnevalt tuleb kokku leppida, mis juhtub siis, kui satutakse ruutudele lumi ja prügi. Näiteks lume korral ei saa laps ühtegi lillekaarti, sest kõik lilled on lume all peidus. Prügile sattudes saab laps aga valida ühe või mitu lillekaarti, sest ta on nii tubli ja aitab maas oleva prügi kokku koristada ning prügikasti toimetada. Lilleruudule sattudes tuleb lapsel lugeda ette lille nimi ja seejärel otsida endale samasuguse pildiga lillekaart. Algus ja lõpp tuleb paigutada mängumatil kindlasse kohta, ülejäänud ruudud võib paigutada suvaliselt. Lauamängu võib mängida näiteks iga laps üksinda. Mängu lõpus loetakse mängu käigus kogutud lillekaardid üle ning saadud tulemus kirjutatakse ühisesse tabelisse. Lõppkokkuvõttes võida b see laps, kes kogus mängu käigus kõige rohkem lillekaarte. Lauamängu võib mängida ka kahekesi. Siis toimub Bee - Boti või Blue - Boti programmeerimine vaheldumisi ja teine laps jätkab sealt, kus esimene parasjagu pooleli jäi. Mängu lõpus loetakse mõlema lap se poolt kogutud lillekaardid kokku ja võidab see, kes kogus rohkem lillekaarte. Mängida võib ka meeskondadena. Siis liidetakse meeskonna liikmete poolt kogutud lillekaartide arv omavahel ning võidab see meeskond, kes sai kõige suurema tulemuse. MÄNG NR 2 Bee - Boti või Blue - Boti programmeerimisel võetakse aluseks täringu silmade arv lilleruudu üleval paremas nurgas. Mängust jäävad välja ruudud algus, lõpp, lumi ja prügi. Soovi korral võib need asendada lilleruutudega. Mängida võib mitut moodi. Näiteks vee retab laps täringut ning otsib üles: 1) vabalt valitud lilleruudu, kus on nurgas sama täringu silmade arv; 2) kõige lähima lilleruudu, kus on nurgas sama täringu silmade arv; 3) kõige kaugeima lilleruudu, kus on nurgas sama täringu silmade arv. Kui eelne vad kolm varianti on läbi mängitud, siis võib reegleid täiendada, võttes aluseks lillepildi ümber olevad kollased ja rohelised jooned. Näiteks kui Bee - Boti või Blue - Bot Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika

28. 28 Bee - Bot reisija Autor: Irina Fomitševa ja Kristina Elonen, Tallinna Arbu Lasteaed Vahendid: Bee - Bot, lauamatt (teekonnaleht), pildikaardid. Tegevuse eesmärk: Tegevus koos Bee - Boti abiga seob omavahel matemaatika, eesti keele, kunstiained, loodusaine; laps tegeleb loogiliste seoste loo misega, saab aru seostest ning areneb järeldamisoskus. Tegevuse kirjeldus Mängida saab üksi või mitmekesi • Mäng algab pesast „START“ • Õpetaja esitab küsimusi või annab ülesande . L aps vastab ja kontrollib vastust Bee - Boti abiga (KÜSIMUSED) • Üks laps loeb skeemi koodiga, teine progra m meerib Bee - Boti skeemi järgi (KAART 1 või KAART 2) • Bee - Bot läheb sihini ja lapsed kontrollivad oma vast u st . • Kui vastus on õige, siis õpetaja esitab järgmisi küsimusi. Lapsed program m eerivad järgmist koodi. • Kui vastus on vale, s iis lapsed proovivad uuesti progra m meerida koodi . • Mäng lõpeb pesas "FINISH" Küsimused 1. Kes annab muna? 2. Kes annab piima? 3. Kas annab villa? 4. Kes valvab maja? 5. Kes veab vankrit 6. Kes püüab hiiri? Video ja lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele: www.facebook.com/groups/robootikalasteaias/permalink/871860876286215/ Koduloomad Power Point presentatsioon Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika Kunst

2. 2 Õ pil ood koolieelse lasteasutuse õppevaldkonniti ÕPILUGU MINA JA KESKKOND KEEL JA KÕNE MATEMAATIKA KUNST MUUSIKA LIIKUMINE 1. Prügi sorteerimine X 2. Muinasjutt X X X 3. Kas tunned loomi? X X X X X 4. Robotite ehitamine X X X 5. Kellaajad X X X X 6. Arva kes? X X 7. Aita mesilane lilleni X 8. Mida toovad kaasa kliimamuutused? X X X X 9. Pildid ja sõnad X 10. Ees ootab koolitee X X 11. Leia paariline X X 12. Bee - Bot rändab loomadele külla X X X 13. Värvid X X 14. Mõistatused mestloomadest X 15. Bee - Bot õpib tantsima X 16. Eluring looduses X 17. Õpime nutikalt X X X 18. Minu kodu X X X X X 19. Hommikused tegevused X 20. Kevad ja matemaatika X X 21. Kodukoht ja turvaline liiklemine X X 22. Mesilinnud on lahti X X 23. Kevadlilled X X 24. Emotsioonid X X 25. Bee - Bot reisija X X X X 26. Kevadlilled X X X 27. Mustrilised munad X X X Kliki õpiloo nimel, et liikuda raamatus otse õigele lehel e.

Vaated

 • 5945 Vaatamisi kokku
 • 4530 Veebisaidi vaatamisi
 • 1415 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 6

 • 7 164.68.102.84
 • 34 www.startupalfa.ee
 • 3 startupalpha.ee
 • 2 www.wix.com
 • 7 erikavederman.wixsite.com
 • 3 8fb28e51-e475-4819-bb69-dd27dddaeed9.usrfiles.com