Bee-Bot roboti kasutusjuhend

Robootika / TTS

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

1.

2. Bee - Bot on auhinnatud lihtsa ja lapsesõbraliku ülese hitusega programmeeritav robot, mis sobib suurepäraselt väikestele lastele seadme juhtimise, suunava kõne ning programmeerimise õpetamiseks. L oe kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ning säilita toote pakend iinfo!  Bee - Bot  Kasutusjuhend  US B - laadimisjuhe. See on mõeldud vaid Bee - Boti aku laadimiseks ning ei ole ette nähtud andmete ülekandmiseks . Liigu (15 cm) edasi Liigu (15 cm) tagasi Pööra 90  vasakule Pööra 90  paremale Paus 1 sekund Mälu tühjendami ne Käivita programm USB - laadimispesa Toide ja heli s isse / v älja

6. Uusima tooteinfo leiad Rekato veebilehelt www.rekato.ee või tootja veebilehelt www.tts - group.co.uk . AS Rekat o käest ostetud Bee - Bot roboti tugiinfo saamiseks võid saata ka e - kirja aadressile rekato@rekato.ee . TTS tootekood EL000363  Ära vis ka seda toodet olmeprügi hulka vaid v ii Bee - Bot elektrooniliste jäätmete kogumispunkti.  Ei sobi alla 3 - aastastele lastele, sisaldab väikeseid osi. Lämbumisoht!  Säilitage ostutšekk või - arve ja kontaktandmed.  Tootja jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. Bee - Bot toodete maaletooja AS Rekato, Paavli 2A, Tallinn. Telefon 6500005, Facebook www.fb.me/rekato.ee Tutvu TTS ja kogu R ekato tootevalikuga e - poes: www.rekato.ee , ku s haridusasutustele kehtib tavahinnast soodustus vähema lt - 15%.

5. Bee - Bot on elektrooniline mänguasi, mis loodud alghariduslikes lasteasutustes ja koolikeskkon nas kasutamiseks. Ta ei pea vastu valesti kasutamisele, sh kukkumisele ning tema peale raskuste asetamisele. Ära ava mitte ühelgi tingimusel Bee - Boti korpust, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse. Probleem Lahendus Bee - Bot ei reageeri nupuvajutustele Kontrolli, et Bee - Bot on s isse lülitatud ja aku on laetud. Tuled on sees, kuid liikumist ei toimu Lae aku täis. Häält ei ole Kontrolli, et heli on sisse lülitatud. Bee - Bot ei liigu otse Vaata, et ratastel ei oleks võõrkehasid. Bee - Bot on mõeldud liikuma nii täpselt kui võimal ik. Masstootmisest tulenevast tolerantsist sõltuvalt saame lubada siiski vaid alltoodud andmetele vastavust. Enamikel juhtudel töötab sinu Bee - Bot puhtal siledal pinnal siiski täps emini kui tolerantsipiirid lubavad eeldada . Spetsifikatsioon Edasi/tagasi liikumine 150 mm ± 8 mm Vasakule/paremale pööre 90  ± 4  Paus 1 sekund ± 15% Liikumiskiirus (sõltub aku laetusest) ligikaudu 65 mm/sek Akud D.C 3.7V, 500 mAH liitiumpolümeeraku Aku eluiga T avapärases kasutuses ligikaudu 8 tundi (sõltub peamiselt liikumiskordadest) Vastavus ohutusnõuetele CE, EN71, EN62115, EMC Tootele kehtib 1 - aastane garantii tavapärases kasutuses tekkivate probleemide korral. Garantii ei kehti, kui Bee - Boti on valesti kasutatud või tema korpus lahti võetud. Kõik garantii alla mittekuuluvad parandused on tasulised.

4.  Kui sa ei ole Bee - Boti kasutanud 2 minuti jooksul, läheb Bee - Bot puhkežiimi ning annab sellest helisignaaliga märku.  Ooterežiimis kasutatakse akut vaid vähesel määral ning see peab kauem vastu.  Ooterežiimilt töörežiimile naasmiseks vajuta Bee - Botil mistahes nuppu, t öörežiimile ümberlülitumisest annab m ärku helisignaal ja silmatulede vilgutamine.  Mittelaetavaid patareisid ei tohi laadida.  Laetavaid akusid tuleb laadida vaid täiskasvanu järelvalve all.  Laadimisühendusi ei tohi lühisesse lasta.  Ko ntrolli regulaarselt, et seadmel ei esineks kahjustusi. Kahjustuste leidmise korral ei tohi laadijat ega mä nguasja kasutada enne nende kõrvaldamist.  Vajadusel puhasta Bee - Boti õrnalt puhta märja lapiga.  Hoia Bee - Bot eemal otsesest päikesevalgusest ja kuumusest.  Bee - Bot ei tohi kokku puutuda vee ja muude vedelikega. Kui lisate või liimite Bee - Botile lisakaunistusi, laske neil enne Bee - Botile kinnitamist täielikult kuivada.  Staatilise elektri tekkimisel võib Bee - Boti tavapärane töö ol la häiritud . Sellisel juhul lülit age Bee - Bot hetkeks välja ja siis uuesti sisse. Teie laetavale Bee - Botile paigaldatud aku on asendatav DC 3.7V, 500mAh laetav a liitiumpolümeeraku ga .  Aku a sub eemaldatava luugi all, mida hoiab paigal kruvi. Eemalda luuk sobivat kruvikeerajat kasutades.  Aku võib nüüd lahti ühendada. Asendamiseks kasuta vaid õiget akut . Ühenda uus aku ja aseta see pesasse . Luuki tagasi pannes ja kruviga kinnitades jälgi hoolega, et juhtmed oleksid korralikult paigutatud .

3.  S isesta USB - juhe Bee - Boti alumisel poolel asuvasse laadimispessa.  Ühenda teine pool arvuti või sülearvuti vabasse USB - pessa. Võid kasutada ka seinapistikuga USB - laadimisjuhet.  Kui sul on olemas Bee - Boti laadimisalus, si is aseta Bee - Bot sellele ning ühenda juhe seina pistikupesasse .  Laadimisprotsessist annab märku Bee - Boti roheliselt põlev vasaku silma tuluke .  Bee - Boti vasaku silma tuli lülitub peale aku täislaadimist välja.  Kui Bee - Boti aku on täielikult tühjenenud, võib aku uuesti täislaadimine võtta aega kuni 12 tundi.  Täislaetud akuga võib Bee - Bot töötada kuni 8 tundi tavapärase kasutuse korral, pideva l töörežiimil kuni 2 tundi. Bee - Bot on lihtne põranda / laua robot. Peale Bee - Boti esialgset sisselülitamist tühjendatakse programmimälu, vaj utades käivitusnuppu kostab helimärguanne, millele ei järgne liikumistegevust. Kasutaja saab sisestada käskudejada, mis salvestatakse mälureas. Mä lu salvestab kun i 40 korraldust, iga korraldus moodustub ühest edasi/tagasi liikumisest, vasakule/paremale pöördest või pausist.  Iga edasi või tagasi liikumise korraldus liigutab robotit ligikaudu 150 mm soovitud suunas.  Iga pöördekorraldus pöörab robotit 90º.  Pausikorraldus peatab roboti tegevuse üheks sekundiks.  Peale käivitusnupule vajutamist täidab robot korraldused sisestamisjärjekorras, tehes lühikese pausi peale iga täidetud korraldust.  Robot peatub ning esitab helisignaali peale liikumisprogrammi täitmis t .  Käivitatud programmi saab katke stada vajutades käivutusnupule „ G O ”.  Kui Bee - Boti mälu on täis, ei saa uusi korraldusi sisestada.  Vaju tades mälu tühjendamise nupule „ X ” kustutatakse programmimälu.

Vaated

 • 4514 Vaatamisi kokku
 • 3454 Veebisaidi vaatamisi
 • 1060 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 5

 • 3 www.google.ee
 • 4 www.google.com
 • 20 www.startupalfa.ee
 • 2 startupalpha.ee
 • 8 164.68.102.84