Bee-Bot roboti õppejuhend

Robootika / TTS

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

6. Laske lastel suure joonlaua ja pliiatsi abil mõõta välja ruudustik. Ruudustike suurus võib varieeruda, aga 45 x 45 cm on tõenäoliselt mõistlik miinimum. (Täpne mõõtmine on keeruline oskus, seega võivad lapsed siin vajada täiskasvanute tuge.) Kui ruudustik on õiges suuruses õrnalt maha märgitud, siis saavad lapsed otsustada, mida nad oma aardekaardile soovivad ja asuda kaarti joonistama! Kui kaart on värvitud, siis võib ruudustik vajada ülejoonistamist. Hea oleks lisada ka koordinaadid numbrite ja tähtede kujul. Järgmiseks testige seda Bee-Boti abil. Otsustage millisesse ruutu on aare maetud ja kirjutage see koordinaatide abil üles. Paluge lastel programmeerida Bee-Bot leidma õiget ruutu. Võite ka aarde peidukoha X-iga tähistada ja programmeerida Bee-Boti aardeni jõudma. LISATEGEVUS Riietage Bee-Bot piraadiks! Valmistage veel Bee-Boti matte, mis sobiks muude teemade ja õppeainetega.

4. • Lasta lastel lugusid jutustada. • Kasutada Bee-Boti teiste esemete pukseerimiseks. • Mõelda optimismi ja visaduse omadustele. LISATEGEVUS Joonistage loo uus versioon. Võite üheskoos Bee-Botist fotosid teha ja kirjutada neile üheskoos märksõnu. Uurige välja palju Bee-Bot vedada jaksab. Kas aluspinna tüüp muudab midagi?

5. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA TEGEVUS Meie valikus on saadaval hulk Bee-Boti matte, muuhulgas aarete saare matt, mida lapsed võivad olla juba kohanud, kuid neil on alati võimalus luua oma matte - see suurendab loovust ja aitab arendada olulisi oskusi. Võimalusel näidake lastele valmis matti. Pange tähele, et see on jagatud 15 x 15 cm ruutudeks. Selgitage, et see on vahemaa, mille Bee-Bot ühe liigutusega läbib. 1 Bee-Bot paari või väikse rühma kohta. Paber või kaart (vähemalt 45 x 45 cm). Meetermõõdustikus joonlauad. Pliiatsid. Värvimisvahendid. • Lasta lastel probleemi lahendamisel koostööd teha. • Kasutada mõõtmisoskusi ja mõista koordinaate. • Kasutada asukohtade ja suundadega seotud sõnu. INSPIREERIVAD IDEED ETTEVALMISTUS Vanus 5-7 Bee-Botiga tutvumine Looge Bee-Botiga matile aardekaart.

2. INSPIREERIVAD IDEED Bee-Botiga tutvumine Bee-Botiga tuttavaks saamine. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS TEGEVUS Paigutage lapsed ringi ja näidake neile nuppe „edasi“, „Go“ ja „puhasta“. Vajutage üks kord nuppu „edasi“ ja seejärel nuppu „Go“, et näidata, kui kaugele Bee-Bot ühe liikumisega jõuab. Juhtige laste tähelepanu, et liigutuse lõppedes vilgutab Bee-Bot silmi ja piiksub. Selgitage, et viimase käskluse tühistamiseks tuleb vajutada nuppu „puhasta“. Valige ringis teie vastas istuv laps ja paluge teistel lastel arvata, kui palju liigutusi kulub Bee-Botil temani jõudmiseks. Vajutage edaspidist noolt nii palju kordi, kui lapsed pakkusid, ja vajutage „Go“. Kas hinnang oli täpne? Paluge järgmisel lapsel Bee-Bot programmeerida liikuma mõne teise lapseni ringis. Algul üks Bee-Bot, seejärel üks iga paari/väikese rühma kohta. • Liigutada Bee-Boti edasi. • Kasutada nuppu „Puhasta“, et kustutada viimane käsklus. • Alustada vahemaade hindamist. Vanus 3-4 LISATEGEVUS Paluge lastel harjutada Bee-Boti üksteisele saatmist paarides. Pakkuge ka mõtet tagurpidi liikumisest ja veerandpöörete tegemisest.

3. Kasutada Bee-Boti loo jutustamiseks PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA TEGEVUS Mõelge koos lastega välja lugu, milles Bee-Bot päästab päeva. Näiteks võib olla juhtunud, et laste mänguasju vedanud rong on rööbastelt maha sõitnud ja kõik vagunid on kummuli. Kaks masinat sõidavad mööda, aga miskipärast ei tule keegi appi. Siis ilmub Bee-Bot ja tahab kohe appi minna. Kuigi ta on teistest väiksem, püüab ta ära vedada nii palju esemeid, kui jaksab. Kui palju asju saab ta ära viia ühe sõiduga? Kui palju asju saab Bee-Bot ühe korraga vedada? Võib-olla peab ta uuesti tagasi minema? Lapsed võivad loo Bee-Boti ja teiste sõidukite abil lavastada, et pakkuda oma nägemusi. 1 Bee-Bot paari või väikse rühma kohta. Järelhaagis/veokonks. Haagisele paigutatavad esemed. • Lasta lastel lugusid jutustada. • Kasutada Bee-Boti teiste esemete pukseerimiseks. • Mõelda optimismi ja visaduse omadustele. INSPIREERIVAD IDEED ETTEVALMISTUS Vanus 4-5 Bee-Botiga tutvumine

7. Panna Bee-Bot muusika järgi tantsima. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS TEGEVUS 1 Bee-Bot paari või väikse rühma kohta. Mis tahes sobiv muusika. Valige muusikapala. Kuulake seda koos ja plaksutage rütmi kaasa. Mõelge enne Bee-Boti kasutamist üheskoos välja üks väga lihtne tants, mis hõlmaks edasi-tagasi astumist ja pööramist. Öelge lastele, et Bee-Botile meeldib tantsida, kuid ta saab ainult teatud viisidel liikuda. Paluge lastel luua Bee-Boti abil väike tants, mis sobiks taustaks mängiva muusikaga. Laske igal paaril või väiksel rühmal ette näidata, mis nad on välja mõelnud. • Lasta lastel programmeerida Bee-Boti liikuma ja pöörlema sarnaselt tantsimisele. • Tunnetada rütmi ja plaksutada selle järgi. K u j u t l u s v õ i m e INSPIREERIVAD IDEED Vanus 7-9 Bee-Botiga tutvumine LISATEGEVUS Rühmadele võib rõõmude teha Bee-Botide sünkroniseerimine täpselt samade liigutuste tegemiseks.

1. Bee-Bot ® ÕPPEJUHEND Bee-Bot on lihtne ja lastesõbralik õppevahend, mis on suurepärane seadmete juhtimise, käskluste ja programmeerimise õpetamisega alustamiseks. Tänu erinevaid õppeaineid hõlmavatele mattidele ja toredatele lisatarvikutele on Bee-Bot parim programmeerimise õppevahend igasse klassiruumi. Bee-Bot pakub küll pelgalt sissejuhatust programmeerimisse, kuid lapsed kiinduvad sellesse suurepärasesse IKT-vahendisse, sest see pakub nii palju põnevaid väljundeid pea kõigis õppeainetes. BEE-BOTI TUTVUSTUS SUURELT MÕTLEMINE I n s p i r e e r i g e Järgnevad tegevused aitavad lastel õppida arvutamist ja arendada algoritmilist mõtlemist. Bee-Boti abil saab lapsi kaasata lahendama lahtiste küsimustega probleeme, mis vajavad meeskonnatööd ja loogilist mõtlemist. KUIDAS ON SEE SEOTUD ÕPPIMISEGA

Vaated

 • 3811 Vaatamisi kokku
 • 2897 Veebisaidi vaatamisi
 • 914 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 4

 • 3 startupalpha.ee
 • 7 www.startupalfa.ee
 • 13 164.68.102.84
 • 1 cc.bingj.com