Blue-Bot programmi käsulugeja õppejuhend

Robootika / TTS

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

3. Lapsed töötavad väikestes rühmades probleemide lahendamiseks (sõltuvalt kasutatavast matist või rajast). Esialgu tuleks valida ülesandeid, mida on võimalik teostada ainult ühe või kahe käsuplaadiga (nt edaspidi liikumine) standardkomplektist. Näiteks: „Kas saaksite saata Blue-Boti vaatama, mida põrsad teevad?“ Kui lapsed on kogenumad, siis saab liikuda rohkemate käsuplaatide kasutamisele. Lapsed kasutavad kujunditega matti ja navigeerivad erinevate värviliste kujundite juurde (nt „Kas saaksid saata Blue-Boti rohelise kolmnurga juurde?“). LISATEGEVUS

5. Tutvustage Blue-Boti klassile. Arutage lastega, kas nad on märganud enda ümber teisigi roboteid (nt kodus). Selgitage, et nende poolt loodavaid ja Blue-Botile edastatavaid samm-sammulisi juhiseid nimetatakse algoritmiks. Lapsed kasutavad oma varasemaid kogemusi käsulugejaga ja Blue-Botiga, et lahendada keerukamaid probleeme käsuplaatide standardkomplekti abil. Uute probleemide puhul kasutatakse 90-kraadist parem- või vasakpööret. Näiteks: „Kas saate Blue-Boti saata sinist kuupi otsima?“ „Kas saate saata Blue-Boti arvule, mis on ühe võrra väiksem sellest, millel ta praegu paikneb?“ Lapseks võiksid töötada väikestes rühmades, et nad saaksid probleeme üheskoos arutada ja lahendada. Kui nad teevad käsuplaatide järjestamisel vigu, siis peavad nad vead üles leidma ja parandama. Selgitage neile, et seda protsessi nimetatakse vigade silumiseks. Lastele võib näidata käsuplaatide järjestusi, mis ei toimi ehk mille abil ei ole võimalik ülesandeks olevaid tegevusi teostada. Võite lastel paluda ka mõelda uusi järjestusi ja siluda neid (leida ja korrigeerida järjestuses vigu) kuni need toimivad. TEGEVUS LISATEGEVUS

7. Selgitage lastele, et nad hakkavad kasutama põrandarobotit Blue-Bot. Arutage lastega, kas nad on märganud enda ümber teisigi roboteid (nt kodus). Selgitage, et nende poolt loodavaid ja Blue-Botile edastatavaid samm-sammulisi juhiseid nimetatakse algoritmiks. Laske mõnel lastest luua käsulugeja abil programm. Blue-Bot tuleb paigutada matile sobivasse punkti ja see punkt tuleb ära tähistada. Üks laps või paar lapsi peaks vaatama käsuplaate ja püüdma välja mõelda, kuhu Blue-Bot jõuab. Esialgu võib olla mõistlik osutada käsuplaatidele ja matile, et mõista kuhu iga käsklus Blue-Boti saadab. Samm-sammult tuleks kasutada rohkem käsuplaate ja luua keerukamaid programme. Lastele võib näidata käsuplaatide järjestusi, mis ei toimi ehk mille abil ei ole võimalik ülesandeks olevaid tegevusi teostada. Võite lastel paluda ka mõelda uusi järjestusi ja siluda neid (leida ja korrigeerida järjestuses vigu) kuni need toimivad. TEGEVUS LISATEGEVUS

9. Arutage lastega mõisteid „sisend“ ja „väljund“ ning rääkige neile, mis juhtub Blue-Bot käsulugeja ja Blue-Bot roboti kasutamisel. Selgitage neile Bluetooth-tehnoloogiat ja selle kasutamist erinevates seadmetes (nt kõlarites). Laske lastel lahendada ülesannet, mille käigus tuleb samasugust käsuplaati korduvalt kasutada. Küsige lastelt, kas neil tuleb pähe lihtsamaid viise sama järjestuse tekitamiseks kordamise käsuplaadi abil. Arutage lastega viise, kuidas pausi käsuplaat aitaks neil jagada suure ülesande väiksemateks ülesanneteks, mida seejärel järgemööda lahendada. Lapsed lahendavad käsuplaatide standard- ja lisakomplektide abil keerulisi probleeme, mis hõlmavad ka kordusi. Õpetaja võib luua takistustega raja ja paluda lastel kirjutada Blue-Botile raja läbimist võimaldavad juhised. Laske lastel uurida kaardimatte kasutades vasak- ja parem- ning 45- ja 90-kraadiseid pöördeid. Paluge neil juhtida robot Eestis kohtadesse, mida olete tundides arutanud (nt Tallinnasse või Tartusse). Mis eelis on 45-kraadisel käsuplaadil? Arutage milliseid kujundeid saab nende nurkadega luua. TEGEVUS LISATEGEVUS

6. Esmalt... Laadige mõlemad seadmed. Paigutage maha lastele sobiv põrandamatt või looge Blue-Botile läbimiseks sobiv lihtne rada. Sobivad võiksid olla põrandamatid nagu numbriteekonna matt, mündimatt või kujundimatid (2D või 3D). Ühendage Blue-Bot programmi käsulugeja oma Blue-Bot robotiga. Selle protsessi käigus vilgub seadme oleku indikaator siniselt. Kui ühendus on loodud, jääb indikaator püsivalt põlema. • Luua algoritme ja programme lihtsate probleemide lahendamiseks. • Teha ennustusi ja kirjeldada tulemusi programmide loomise ja seadmete juhtimise käigus. • Tuvastada ja korrigeerida vigu juhistes (silumine). • Kasutada loogilist mõtlemist, et ennustada, mis lihtsates programmides toimub. • Kasutada matemaatilisi oskusi ja lähenemisi probleemide lahendamiseks (nt algoritmide mõistmine). INSPIREERIVAD IDEED Vanus 7-9 Programmi käsulugejaga tutvumine Luua ja veakontrollida algoritme ja programme kindlate ülesannete ja probleemide lahendamiseks. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS

2. INSPIREERIVAD IDEED Programm käsulugejaga tutvumine Lihtsate programmide loomine programmeeritava põrandaroboti abil. Selgitage, et vajutades rohelist nuppu „saada“, on võimalik Blue-Botile teateid edastada. Saadetav teade sõltub lugejale paigutatud käsuplaatide järjekorrast. Meie paigutatavate käsuplaatide järjekord on Blue-Boti poolt tehtavate liigutuste järjestus. Selgitage, kuidas peaks käsuplaatide lugejale paigutama. Arutage lastega teisi viise, kuidas saame omavahel suhelda ja teateid saata (nt mobiiltelefonid, mängupuldid jm). Paigutage maha lastele sobiv põrandamatt või looge Blue-Botile läbimiseks sobiv lihtne rada. Mõistlikud on numbrijoone või kaardiga põrandamatid (nt aarete saar ja taluõu). Ühendage Blue-Bot programmi käsulugeja oma Blue-Bot robotiga. Käsulugeja ühendub Blue-Botiga automaatselt. Selle protsessi käigus vilgub seadme oleku indikaator siniselt. Kui ühendus on loodud, jääb indikaator püsivalt põlema. • Luua algoritme ja programme lihtsate probleemide lahendamiseks. • Teha ennustusi ja kirjeldada tulemusi programmide loomise ja seadmete juhtimise käigus. • Tuvastada ja korrigeerida vigu juhistes (silumine). • Kasutada loogilist mõtlemist, et ennustada, mis lihtsates programmides toimub. • Kasutada matemaatilisi oskusi ja lähenemisi probleemide lahendamiseks (nt algoritmide mõistmine). Vanus 3-5 PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS TEGEVUS

4. Luua ja veakontrollida algoritme ja programme kindlate ülesannete ja probleemide lahendamiseks. Veenduge, et Blue-Bot robotid ja dkäsulugej on laetud. Paigutage maha lastele sobiv põrandamatt või looge Blue-Botile läbimiseks sobiv lihtne rada. Sobivad võiksid olla põrandamatid nagu numbrijoon, mündimatt või kujundimatid (2D või 3D). Ühendage Blue-Bot programmi käsulugeja oma Blue-Bot robotiga. Käsulugeja ühendub Blue-Botiga automaatselt. Selle protsessi käigus vilgub seadme oleku indikaator siniselt. Kui ühendus on loodud, jääb indikaator püsivalt põlema. • Luua algoritme ja programme lihtsate probleemide lahendamiseks. • Teha ennustusi ja kirjeldada tulemusi programmide loomise ja seadmete juhtimise käigus. • Tuvastada ja korrigeerida vigu juhistes (silumine). • Kasutada loogilist mõtlemist, et ennustada, mis lihtsates programmides toimub. • Kasutada matemaatilisi oskusi ja lähenemisi probleemide lahendamiseks (nt algoritmide mõistmine). • Arendada keelekasutust suundade ja asendite alal. INSPIREERIVAD IDEED Vanus 5-7 Programmi käsulugejaga tutvumine PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS

8. Kasutada algoritmides ja programmides järjestusi ja kordusi probleemide ja ülesannete lahendamiseks. Veenduge, et Blue-Bot robotid ja käsulugeja on laetud. Seadke lastele valmis ülesannete lahendamiseks või seiklemiseks sobiv põrandamatt (Eesti kaart või maailmakaart sobivad kenasti). Ühendage Blue-Bot programmi käsulugeja oma Blue-Bot robotiga. Selleks lüitage mõlemad seadmed sisse. Selle protsessi käigus vilgub seadme oleku indikaator siniselt. Kui ühendus on loodud, jääb indikaator püsivalt põlema. Hoidke ka käsuplaatide lisakomplektid läheduses. Nendesse komplektidesse kuuluvad käsuplaadid, mis võimaldavad 45-kraadiseid pöördeid, kordamise ja pausi käsklusi. • Luua algoritme ja programme, mis täidavad kindlaid eesmärke. • Arutada, kuidas sisendid ja väljundid toimivad. • Ennustada, mida algoritmid ja programmid teevad. • Kasutada järjestusi ja kordusi algoritmides ja programmides. • Kasutada ja siluda füüsilisi seadmeid juhtivaid programme. • Kasutada planeerimisel ja probleemide lahendamisel matemaatilisi mõtlemisoskusi (nt osadeks jaotamist) ja lähenemisi. K u j u t l u s v õ i m e INSPIREERIVAD IDEED Vanus 9-11 Programmi käsulugejaga tutvumine PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS

1. Blue-Bot ® Programmi käsulugeja I n s p i r e e r i g e Programmi käsulugeja on unikaalne ja tõeliselt lõbus viis Blue-Boti programmeerimiseks - asetage juhised käsulugejale, vajutage „Go“ ja jälgige, kuidas Blue-Bot programmi täidab. Blue-Bot programmi käsulugeja aitab programmeerida, koodist vigu otsida ja algoritme luua ning toetab programmeerimise õpetamist. . Järgnevad tegevused aitavad lastel õppida IKT-d, arvutamist, matemaatikat ja arendada algoritmilist mõtlemist. Blue-Bot programmi käsulugeja aitab arendada probleemide lahendamisoskust, suurendab koostöövõimet ning võimaldab lastel mõista ümbritsevat maailma avastamise teel. See aitab arendada matemaatilist sõnavara ning kujundab olulisi aspekte loogilisest mõtlemisest, nt võimet mõista algoritme, jagada probleeme osadeks ja avastada vigu. Erinevad väljakutsed ja kaardid võimaldavad kasutada käsulugejat ja Blue-Bot robotit mitmetes õppeainetes, näiteks geograafias, keeletundides ja mate maatikas. Tegevused on järjestatud keerulisuse alusel ja nende puhul on välja toodud rakendamisvõimalused vanuserühma kaupa. Ühegi tegevuse puhul ei ole määratud kindlat aega, mis tuleks sellele kulutada. Aeg varieerub vastavalt ülesandeid teostavate laste võimetele ja kogemustele. Nooremad lapsed võivad vajada käsulugejat tõhusaks kasutamiseks õpetaja abi. PROGRAMMI KÄSULUGEJATUTVUSTUS SUURELT MÕTLEMINE KUIDAS ON SEE SEOTUD ÕPPIMISEGA ÕPPEJUHEND

Vaated

 • 3327 Vaatamisi kokku
 • 2455 Veebisaidi vaatamisi
 • 872 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 4

 • 35 www.startupalfa.ee
 • 17 164.68.102.84
 • 2 startupalpha.ee
 • 1 baidu.com