Blue-Bot roboti õppejuhend

Robootika / TTS

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

3. LISATEGEVUS Seadke ruutudele takistusi, mida ei saa ületada. Näiteks: „Alustage roheliselt nelinurgalt ja jõudke sinise nelinurgani tee peal ühtegi kollast kujundit ületama“.

5. Pakkuge lastele suuremaid väljakutseid. Kujundimatt – „Kas saate külastada kahte punast kujundit või kõiki kolmnurki?“ Rahamatt – „Kas suudate koguda 12 senti?“ „Kui väheste käikudega suudate koguda 12 senti?“ Vigade silumine tähendab, et robotile antavaid juhiseid tuleb täiendada, muuta või kustutada. Pliiatsitööriist on kasulik, et näha Blue-Boti liikumise ajalugu. Probleemide osadeks jaotamisel võib olla abi pausidest. Kui lihtsakoelisemad väljakutsed on lahendatud, siis tuleks mängu tuua takistused. LISATEGEVUS

4. Programmi kirjutamine ja vigade silumine PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA TEGEVUS Pärast ülesannete samm-sammulist lahendamist peaksid lapsed alustama teekonna planeerimist enne nupu „Go“ vajutamist (lihtne programmeerimine). Esialgu sarnanevad väljakutsed ülaltoodutele. „Programmeerija“ peaks üritama sisestada kõik käsklused, mis on tema hinnangul ülesande teostamiseks vajalikud. Vajutades „Go“ näevad lapsed, kas neil õnnestus ülesanne täita. Kui see ei õnnestunud, siis tuleb neil siluda käskluste jadas leiduvad vead ja uuesti proovida. Seadke valmis sobiv matt, nt kujundimatt (väiksemad on tõenäoliselt paremad) ja veenduge, et Blue-Bot ühendub äpiga. Avage äpp. Valige sobiv matt. SSeejärel valige „Avastamise režiim“ ja „Lihtne programmeerimine“. • Mõista, mis on algoritmid, kuidas nendega digitaalseadmeid programmeeritakse ning kuidas programmid täidavad täpseid ja üheselt mõistetavaid käsklusi. • Luua ja veakontrollida lihtsaid programme. • Plaanida, kirjutada ja veakontrollida programme, mis viivad täide kindlaid eesmärke, sealhulgas füüsiliste süsteemide juhtimine või simuleerimine. Lahendada probleeme jagades neid väiksemateks osadeks. INSPIREERIVAD IDEED ETTEVALMISTUS Vanus 5-7 Blue-Botiga tutvumine

6. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA TEGEVUS Kui lapsed muutuvad Blue-Boti programmeerimisel enesekindlamaks, siis võib asuda arendada suuremat tõhusust programmikoodi kirjutamisel. Selleks võib paluda lastel leida viise, kuidas kordamise abil vähendada koodis sisalduvate käskluste arvu. Näiteks, selle asemel, et sisestada 4 edasisammu võivad nad 1 sammu neljakordistada. Seadke valmis sobiv matt, nt kujundimatt (väiksemad on tõenäoliselt paremad) ja veenduge, et Blue-Bot ühendub äpiga. Avage äpp. Valige sobiv matt. Seejärel valige „Tutvumisrežiim“ ja „Kordused“. • Plaanida, kirjutada ja veakontrollida programme, mis viivad täide kindlaid eesmärke, sealhulgas füüsiliste süsteemide juhtimine või simuleerimine. Lahendada probleeme jagades neid väiksemateks osadeks. • Järjestuste, valikute ja korduste kasutamine programmides. Töötamine muutujate ning erinevad tüüpi sisendite ja väljunditega. • Loogilise mõtlemise kasutamine lihtsate algoritmide töö selgitamiseks ning vigade leidmiseks ja korrigeerimiseks algoritmides ja programmides. LISATEGEVUS Suuremate mattide abil saab seda tegevust hästi laiendada. INSPIREERIVAD IDEED ETTEVALMISTUS Vanus 7-9 Blue-Botiga tutvumine Suurema tõhususe saavutamine.

2. INSPIREERIVAD IDEED Blue-Botiga tutvumine Lihtsa programmi loomine samm-sammult. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS TEGEVUS Tutvustage Blue-Boti ja Blue-Boti äppi. Rääkige lastele, et Blue-Bot on põrandarobot, mida saab arvuti teel juhtida. Selgitage, et Blue-Botile saadetakse juhiseid Bluetoothi kaudu. Arutage, kuidas robotid on muutumas meie igapäevaelus aina tavalisemaks. Näiteks kasutatakse neid tehastes autode tootmiseks, kuid leiame neid ka kodust tolmuimejate ja muruniidukite kujul. Lapsed peaksid töötama paarides või väikestes rühmades ja esitama üksteisele ülesandeid lahendamiseks. Nende hulka võiks kuuluda ka Blue-Boti algus- ja sihtpunkti määramine. Näiteks, kasutage kujundimatti ja öelge: „Alustage Blue-Botiga kollaselt ringilt ja liikuge punase kolmnurgani“. Lapsed, kellele ülesanne on antud, peaksid seejärel püüdma sammhaaval liikudes sihtkohta jõuda. Kui Blue-Bot on alguspunkti paigutatud, ei tohi seda enam ülesande täitmise jooksul puutuda. Kui lapsed on jõudnud Blue-Botiga õigesse sihtkohta, siis nad peaksid vajutama „Go“, et oma programm/algoritm lõpuni jooksutada. Seadke valmis sobiv matt, nt kujundimatt (väiksemad on tõenäoliselt paremad) ja veenduge, et Blue-Bot ühendub äpiga. Avage äpp. Valige sobiv matt. Seejärel valige „Avastamise“ ja „Samm-sammult“. • Mõista, mis on algoritmid, kuidas nendega digitaalseadmeid programmeeritakse ning kuidas programmid täidavad täpseid ja üheselt mõistetavaid käsklusi. • Luua ja veakontrollida lihtsaid programme. Vanus 5-7

7. Kordused programmeerimises. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS TEGEVUS Seadke valmis sobiv matt, nt kujundimatt (väiksemad on tõenäoliselt paremad) ja veenduge, et Blue-Bot ühendub äpiga. Avage äpp. Valige sobiv matt. Seejärel valige „Avastamise režiim“ ja „Kordused“. Kordusrežiimi abil avastavad lapsed, milliseid kujundeid nad roboti abil joonistada saavad. Kuna teha saab ainult 90° pöördeid, siis on joonistatavate kujundite valik selgelt piiratud. Lülitage äpp 45° režiimile ja vaadake, milliseid kujunde id saab nüüd joonistada. . • Plaanida, kirjutada ja veakontrollida programme, mis viivad täide kindlaid eesmärke, sealhulgas füüsiliste süsteemide juhtimine või simuleerimine. Lahendada probleeme jagades neid väiksemateks osadeks. • Järjestuste, valikute ja korduste kasutamine programmides. Töötamine muutujate ning erinevad tüüpi sisendite ja väljunditega. • Loogilise mõtlemise kasutamine lihtsate algoritmide töö selgitamiseks ning vigade leidmiseks ja korrigeerimiseks algoritmides ja programmides. Avastage, milliseid kujundeid saab joonistada 45° pööretega ning kombineerides 90° ja 45° pööranguid. P r o g r a m m e e r i m i n e INSPIREERIVAD IDEED Vanus 7-9 Blue-Botiga tutvumine LISATEGEVUS

1. Blue-Bot ® ÕPPEJUHEND I n s p i r e e r i g e Blue-Bot aitab programmeerida, koodist vigu otsida ja algoritme luua ning toetab programmeerimise õpetamist.Te saate algoritmi luua kasutades rakendust, mis on saadaval kõigil iOS platvormidel, mis on varustatud 3.0/4.0+ EDR Bluetoothiga (Android, Windows või Mac). Järgnevad tegevused aitavad lastel õppida arvutamist ja arendada algoritmilist mõtlemist. Blue-Boti kasutamine toetab laste matemaatilise mõtlemise kujunemist ning aitab neil lahendada lahtiseid küsimusi, mis eeldavad probleemi osadeks jagamist, modelleerimist ja algoritmide tundmist. Robot aitab lastel arendada neid oskusi, mis on edaspidi olulised ka teistes õppeainetes. BLUE-BOTI TUTVUSTUS SUURELT MÕTLEMINE Tegevusteks ei ole ette nähtud kindlat aega. Teatud oludes võib olla mõistlik tegevusi vastavalt laste vajadustele veelgi väikemateks osadeks jagada. KUIDAS ON SEE SEOTUD ÕPPIMISEGA

Vaated

 • 3637 Vaatamisi kokku
 • 2782 Veebisaidi vaatamisi
 • 855 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 3

 • 3 startupalpha.ee
 • 8 www.startupalfa.ee
 • 15 164.68.102.84