mBot korravalvur kolmühes robootikakomplekti kasutusjuhend

Robootika / Makeblock

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

2. Lehekülg 2 / 2 RAKENDUSED JA PROGRAMMEERIMINE Makeblock äpp Apple iOS või Android nutiseadmetele töötab mBot roboti juhtpuldina ja seal saad visuaalselt läbi blokkide kavandada ka oma programme. NB! Rakendus on saadaval ka eestikeelsena! http://learn.makeblock.com/en/makeblock - app mBlock äpp Apple iOS või Android nutiseadmetele muudab programmeerimise mänguliseks. Ilma eelnevate arenduskogemuseta saavad lapsed visuaalsete blokkide abil luua oma rakendusi. http://learn.makeblo ck.com/en/software/#mblock mBlock programm Windows või Mac arvutile võimaldab robotit programmeerida läbi eestikeelse Scratch 2.0'l põhineva vabavaralise graafilise kodeerimisliide se. NB! Arvuti kaudu programmikoodi robotisse saatmine töötab ainult üle USB. Roboti ühendamiseks vali eelnevalt menüüst „Ühenda > Paigalda Arduino draiver. www.mblock.cc HOIATUSED • Mängimiseks on vajalik täiskasvanu abi ja järel e valve . • Lämbumiso ht – toode sisaldab väikseid osi , millel on teravad servad. Ei sobi alla 3 - aastastele. • Kasuta ainult õiget tüüpi ja suurusega uusi patareisid. Ära kasuta uusi, van u ja eri tüüpi patareisid (standardseid, alkaline või taaslaetavai d) ega eri mahutavusega taaslaetavaid akusid segamini . • Enne akude või patareide ühendamist vaata üle, et kõik juhtmed oleksid õigesti ühendatud. Vastasel juhul võivad robot või tema osad saada püsivaid kahjustusi. • Vaata, et kõik akude/patareide ja klemmide vahelised ühendused oleksid õigesti paigaldatud. Kui vooluvõrk ei tööta, kontrolli, et juhtmete isolatsioon ei takista ühendust. • Kasutatud patareid ja akud vii selleks ettenähtud kogumispunkti. Ära viska neid olmeprügi hulka ega mata või põleta ne id. • Kui sa ei mängi robotiga pikema aja vältel, siis eemalda akud või patareid roboti küljest. SOOVITUS ED JA KONTAKTID • Säilita ostutšekk ja kontaktandmed. • Tootja Makeblock jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. Makeblock toodete maaletooja on Insplay | OÜ Rekato, Paavli 2 a , Tallinn. Tel 6500005 . Liitu meie kasutajagruppidega Facebookis, et püsida kursis uusimate robootika ja STEA M oskusi arendavate vahenditega, saa tuge ning osale vestluses : • Nutivanema klubi lapsevanematele www.facebook.com/groups/nutivanem • Robootika lasteaias www.facebook.com/groups/robootikalasteaias • Robootika koolis www.facebook.com/groups/robootikakoolis Tutvu k o g u m e i e M a k e b l o c k t o o t e a l i k u , s h lisatar vikute j a andurite g a : www.insplay.eu

1. mBot korravalvur kolm - ühes robootikakomplekt 90092 Lehekülg 1 / 2 TUTVUSTUS mBot korravalvur e h k R a n g e r on kolm - ühes STEM hariduslik robot, mille kolm peamist m u d e l i t on: robottank, kolmerattaline võidusõiduauto ja tasakaalu hoidev a u t o . K orravalvurit juhib Me Auriga Arduino Mega mikrokontroller. ALUSTAMINE 1. Pane üks kolmest mBot korravalvur - robot kokku järgides karbis olevat ingliskeelse juhendi jooniseid . Ühe roboti k onstrueerimise juhendi leiad ka nutiseadmetele mõeldud äpist Makeblock http://learn.makeblock.com/en/makeblock - app 2. Roboti toite jaoks saab kasutada kuut AA tüüpi akut või patareid. Akud vajavad vahetust kui: a. robottanki või võidusõidu auto puhul on robot hakanud liikuma väga aeglaselt või olenevalt liikumiskiirusest ei liigu üldse, taaskäivitub pöörates või põrkab vastu objekte. b. tasakaaluroboti puhul kaotab liikudes või pöörates kergelt tasakaalu . 3. USB kaabliga roboti ühenduse korral süttib robotil 5V LED indikaator ja töötava d RGB LED rõngas ning andurid, kuid enne akude/patareide ühendamist ja toitelüliti vajutamist mootorid ei tööta. 4. Kontrolleri väljalülitamiseks ühendage lahti USB ja toitekaabel . ANDURID Me Aurigal on neli erinevat sisseehitatud andurit: • V algusandurid (2tk) mõõdavad andurile langevat valguskogust ning selle abil saab ehitada nt valgust vältiva või tulesid reguleeriva roboti . • H eliandur mõõdab ümbritseva keskkonna helivaljusust, seda saab kasutada nt roboti heli peale käiv it amiseks . • G üroskoop (kaldeandur), mõõdab roboti nurkkiirust ja kiirendust. Ühendab endas kolmesuunalist güroskoopi ja kiirendusandurit, mida saab kasutada koos koodermootoritega tasakaalu hoidva roboti ehitamisel . • T emperatuuriandur - mõõdab ümbritseva t temperatuuri. Lisaks on komplektiga kaasas kaks t ä i e n d a v a t andurit : • Kaugusandur suudab tuvastada objekti 3cm - 400cm kaugusel umbes 30kraadises vaateväljas. Kaugusandur tuleb ühendada kontrolleri kollase märkega porti. • Joonejälgimise andur koosneb kahest andurist (v asak - ja parempoolne) ning suudab u 1 - 2cm kauguselt tuvastada pinnase heledust (valge) või tumedust (must). Andur on kasutatav ka teist värvi pindadel kui must ja valge (nt sinine ja kollane), kuid tulemus teisenda takse vastavalt peegeldunud valgusele ikka gi mustaks ja valgeks. Me Auriga mikrokontroller taaskäivitamine USB pesa Bluetooth liides 5v LED inidikaator RGB LED rõngas koodermootori port RGB LED rõngas S u m i s t i ( B u z z e r ) Valgusandur 2 toite l ü l i t i toitelüliti Toite LED indikaator T oit e ü h e n d u s Valgusandur 1 RJ25 ühendus Heli andur

Vaated

 • 2785 Vaatamisi kokku
 • 2182 Veebisaidi vaatamisi
 • 603 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 3

 • 19 www.startupalfa.ee
 • 10 164.68.102.84
 • 4 startupalpha.ee