Ozobot Bit 2.0 roboti kasutusjuhend

Robootika / Ozobot

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

2. Lehekülg 2 / 2 • Värvikood peab paiknema joonega paralleelselt. Paiguta koodid joonte ristumiskohtadest eemale ja võimalikult sirgetele teelõikudele. • Äpis lohista ja pööra koo did õigesti paika. Puudutades korra koodi, saad valida, kas paigutad vilkuva või staatilise koodi. Kustutamiseks lohista kood joonelt eemale. • Kahevärvilisi koode kasuta vaid joone lõpus. • Joonistatud koodide ja teede laius peab olema ühtlane ja vähemalt 5 mm. Jälgi, et kurvid ei oleks liiga kitsad ega teravnurksed. Joone lõppedes või halvasti joonistatud jooneosas jääb Ozobot seisma. Ära värvi üle serva ega kasuta erineva laiusega värviribasid koodide joonistamiseks, vastasel juhul ei saa Ozobot koodist aru . • Koodi tähendus võib sõltuvalt suunast olla erinev (nt tulikiirel ja teosammul). HOOLDUS • Ozobot on täpne robot - mänguasi, mida on oluline korrektselt kasutada ja hooldada. • Ozoboti alumisel küljel asuvad 5 valgustundlikku sensorit. Need peavad toimimiseks olema tolmust ja muust mustusest puhtad. Kokkupuude vedelikega võib Ozoboti elektroonikat ja optilisi sensoreid jäädavalt kahjustada. • Ozoboti rataste puhastamiseks veereta aeg - ajalt Ozoboti rattaid mõned korrad puhtal valgel paberil või ebemete vabal kang al. • Ära püüa oma Ozobot t i kesta avada ega osadeks võtta. Vastasel juhul võib Ozobot lakata toimimast ning garantii kaotab kehtivuse. • Kuigi Ozobot on loodud vastu pidama ka juhuslikele kukkumistele, püüa teda siiski mitte maha pillata ega sihilikult visata . Liiga tugevad vajutused võivad kahjustada ka liikumismootoreid. • Ozobot ei talu kasutamist keskkonnas , mis on kuumem kui 60°C. • Kui robot lakkab jäädavalt töötamast pärast garantiiperioodi, vii Ozobot selleks ette nähtud elektri - ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Ülejäänud osad viska olmeprügi hulka. SOOVITUS ED JA KONTAKTID • Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed. • Tootja jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. Ozobot toodete maaletooja on Insplay | OÜ Rekato, Paavli 2 a , Tallinn. Telefon 6500005, Facebook www.fb.me/ InsplayEesti Liitu meie kasutajagruppidega Facebookis, et püsida kursis uusimate robootika ja STEA M oskusi arendavate vahenditega, saa tuge ning osale vestluses : • Nutivanema klubi lapsevanematele www.facebook.com/groups/nutivanem • Robootika lasteaias www.facebook.com/groups/robootikalasteaias • Rob ootika koolis www.facebook.com/groups/robootikakoolis Tutvu Ozoboti ja kogu meie robootika tootevalikuga : www.insplay.eu Ozobot Bit ehituskomplekt Ozobot pestavad markerid

1. Ozobot Bit 2.0 s tardik omplekt OZO - 040201 - 03 | OZO - 040301 - 04 Lehekülg 1 / 2 TUTVUSTUS • Ozobot Bit 2.0 on üks maailma väikseimaid programmeeritavaid mänguroboteid, mis on laia lt kasutuses Eesti lasteaedades, koolides ja leidnud tee ka paljudesse kodudesse . • Ozobot on varustatud kaksikmootori , erinevate optil iste sensorite, värviliste LED tuled e, taaslaetava akuga ja see kõik on mahutatud vastupidavasse polükarbonaat - kesta . • Ozobot oskab sõita mustal ja värvilistel joontel, anda LED tule abil märku, millist vär vi joonel ta sõidab, lugeda värvikoode ning vastavalt koodile reageerida. • Robotiga saab mängida läbi Ozobot äp i ja teda saab programmeerida kasutad e s Ozoboti värvikoode (esmane tase) või OzoB lockly programmeerimiskeskkonda www.ozobot.com/ozoblockly ALUSTAMINE JA LAADIM INE • Ozoboti sisse ja välja lülitamiseks vajuta lühidalt roboti küljel asuvat nuppu (ON/OFF). • Ozobotti tuleb laadida enne esimest kasutuskorda ja siis, kui LED hakkab punaselt vilkuma. Akut la etakse USB juhtme abil. Kui aku on pisut laadinud, vilgub LED punaselt / roheliselt . Kui aku on peaaegu täis, hakkab LED roheliselt vilkuma. Kui aku on lõpuni laadinud, jääb LED tuli roheliselt põlema. KALIBREERIMINE Optimaalseks toimimiseks tuleb Ozobo t ti enne iga t kasutuskorda vastaval mängualusel kalibreerida. Paberil ja nutiseadmes mängides on kalibreerimise alus erinev. Kalibreerimiseks tee nii : 1) Hoia sisse lülitus - nuppu 2 sekundi jooksul all seni, kuni Ozoboti LED hakkab valge värviga vilkuma. 2) Seejärel lase nupp lahti ja toimi järgnevalt a. Paberil tegutsedes aseta Ozobot mustale ringile . b. Nutiseadmes kalibreerimiseks ava Ozoboti äpp, vali TUNEUP tegevus, seadista oma ekraan 100% heledusele ning aseta Ozobot kalibreerimiseks ekraanil asuvale valgele ringile või ekraani heledale osale. 3) Õnnestunud kalibreerimisest annab Ozobot märku sinise tule, edasi liikumise, rohelise tule ja väljalülitumisega. Kui Ozobot vilgub punaselt, alusta kalibreerimist uuesti. 4) Ozoboti peab peale kalibreerimist uuesti sisse lülitama. 5) Kui Ozobot jääb joonel liikudes seisma või ei loe joonistatud koodi korrektselt, proovi robotit uuesti kalibreerida. VÄRVIDE KEEL: OZOKOO DID Ozobot loeb värvikoode. Vastavalt värvide järjestusele koodis, täidab Ozobot erinevaid käsklusi või muudab oma k äi tumist (kiirust, suunda jne). Koode on kahte sorti: • Staatilised koodid: lühikesed värvijärjestused, Ozoboti poolt arusaadavad vaid mustal joo nel. Kasutusel nii Ozoboti äp is kui ka paberil. • Vilkuvad koodid: kiiresti muutuvate värvidega vilkuvad värviikoonid. Kasutusel ainult nutiseadmetes. Võimalikud nii mustal kui ka värvilisel joonel. • Ozobotile on loodud üle 25 erineva unikaalse värvikood, mille abil saad kontrollida Ozoboti liikumiskiirust ja käitumist. Tutvu koodidega ingliskeelses juhendis v õi veebilehel www.ozobot.com/color - language KOODIDE KASUTAMINE • Staatilised koodid peavad paiknema mustal joonel. Must värv on vajalik nii enne kui pärast koodi (va kahevärviline kood joone lõpus). • Vilk uvad koodid võivad paikneda nii mustal kui ka mistahes värvilisel joonel joone keskel või lõpus.

Vaated

 • 3541 Vaatamisi kokku
 • 2690 Veebisaidi vaatamisi
 • 851 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 4

 • 44 www.startupalfa.ee
 • 16 164.68.102.84
 • 4 startupalpha.ee
 • 1 baidu.com