Strawbees Quirkbot robotikomplekti kasutusjuhend

Robootika / Strawbees

Share on Social Networks

Jaga linki

Use permanent link to share in social media

Jaga sõbraga

Palun! login to send this document e-postiga!

Põimitud sinu veebisaidile

Select page to start with

2. Lehekülg 2 / 2 Elektroonili ne Strawbee töötab CR2032 patareiga. Kui sa ei taha, et Strawbee LED pirn koguaeg töötaks, pane üks ehituskõrre jupp elektroonilise Srawbee positiivse klemmi külge nii, et Strawbee ei saaks patareilt enam energiat. • Komplektis kaasasolevaid krokodilliot stega juhtme id saad kasutada voolurin gide loomiseks ja muuta seeläbi erinevad elektrit juhtivad esemed interaktiivseks (teha nt banaaniklaveri). Quirkbot kiibil on mõlemal pool külgedel metallist osad (padjad) ja augud . Kiibi sisemised augud o n sensorid ja välimised augud on maandused. Võta kaks krokodilliotsaga juhet. Kinnita üks juhe sensor i külge ja teine juhe maandus e külge . S ensori küljes olev juhe ühenda elektrit juhtiva esemega ning maanduse küljes olevast juhtmes t hoia ise kinni – nii t ekibki vooluring. NB! Quirkbot kiip peab olema sisse lülitatud. Tootja veebilehel h t t p : / / l earning.strawbees.com on vahvaid projektiideid erinevas vanuses leiutajatele ja siit leiad juhendid, kuidas ehituskõrsi omavahel ühendada: www.quirkbot.com/guide - strawbees PROGRAMMEERIMINE Quirkbot kiipi saab programmeerida Google Chrome brauseri s ( Mac OS , Windows ja Chromebook ) või Arduino IDE platvormis . Veebipõhises visuaalses programmeerimis - keskkonnas saad kiiresti panna oma loodud mudelid ja olendid liikuma, anda neile isikupära, panna neid tantsima ja ümbritseva keskkonnaga suhtlema. Programmeerimine käib lihtsasti , lohistades , järjestades ja luues programmisõlmi ekraanil. Programmeerimiskeskkonnas saab üh e liigutusega muuta programmeerimise tekstipõhiseks ning kirjutada koodi C/C++ programmeerimiskeeles. h t t p : / / c ode.quirkbot.com Esmakordselt programmikoodi üleslaadimisel soovib programmeerimiskeskkond installeerida arvutisse Quirkbot rakendus . Järgi vastavaid juhiseid keskkonnas. Quirkbot kiibi programmeerimisjuhised leiad tootja veebilehelt www. quirkbot .com/guide - quirkbot - code HOOLDUS • Lämbumisoht – toode sisaldab väikseid osi, millel on teravad servad. Ei sobi alla 5 - aastastele . • Kui robot lakkab jäädavalt töötamast pärast garantiiperioodi, vii see selleks ette nähtud elektri - ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Ülejäänud osad viska o lmeprügi hulka. S OOVITUS ED JA KONTAKTID • Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed. • Tootja jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. Strawbees toodete maaletooja on Insplay | OÜ Rekato, Paavli 2 a , Tallinn. Telefon 6500005, Facebook www.fb.me/ InsplayEesti Liitu meie kasutajagruppidega Facebookis, et püsida kursis uusimate robootika ja STEA M oskusi arendavate vahenditega, saa tuge ning osale vestluses : • Nutivanema klubi lapsevanematele www.facebook.com/groups/nutivanem • Robootika lasteaias www.facebook.com/groups/robootikalasteaias • Rob ootika koolis www.facebook.com/groups/robootikakoolis Tutvu Strawbees ja kogu meie robootika tootevalikuga : www.insplay.eu

1. Strawbees robotikomplekt Quirkbot 8001W Lehekülg 1 / 2 TUTVUSTUS Strawbees programmeerimise ja robootikakomplekt võimaldab lihtsal ning kaasahaaraval moel luua "joogikõrtest" oma robotitegelasi. Roboti südameks on Quirkbot kiip , mis ühildub valatult Strawbees ehituskõrtega ja tänu Arduino programmeerimiskeskkonnale pakub paindlikku lahendust, millega luua valguse, heli ja liikuvaid mudeleid ning olendeid . Se da on lõbus ja lihtne kasutada nii laste l kui ka täiskasvanute l programm eerimise, elektroonika ja mehaanika maailma avastamisel . Mõeldud vanusele alates 8. eluaastast. ALUSTAMINE • Enne robotikomplekti kasutamist , tutvu karbis oleva ingliskeelse juhendi ga . Juhendid leiad ka tootja veebilehelt www.quirkbot.com/build • Komplekt i s sisald u b : Quirkbot kiip , mootori seljakott , elektroonil i n e Strawbee , kümme 3mm LED pirni (dual color) , kolm valgussensorit , s ervo mootor ( 120° ) , kruvikeeraja , ka k s servo pikenduskaablit, kümme krokodilliotsaga juhet, sada ehituskõr t ja erineva d ehituskõrte kinnitus e d ning USB kaab e l . • Q uirk bot kiibi akut laetakse USB kaabliga. Aku on laetud, kui Quirkboti LE D tuli lülitub välja. • Quirkbot kiibi s isse - ja väljalülitamise ks on kiibil pisike must lüliti. Esmakordselt Quirkboti kiibi sisselülitamisel käivitub tehase programm ja Quirkbot vilgutab oma LED tulesid, et öelda sulle „Tere!“. LED T U L E D E , SENSORITE JA MOOTORI KASUTAMI NE • Quirkbot kiip on oma ülesehituselt nagu väike pu tukas, tal on käed , jalad, silmad, suu ja sarv. Käte, jalgade ja sarve kül ge on võimalik ühendada LED pirn e ja valgussensor e id. Selleks toimi järgnevalt: 1. Pigista õrnalt LED pirni jalad ( katood ja anood ) kokku nii, et see haakuks Quirkboti käte, jalgade võ i sarvega. 2. Pikim jalg (positiivne + , anood) paigutatakse Quirkbot kiibi esiküljele. Lükka LED pirn lõpuni välja nii, et mõlemad LED pirni jala d on Quirkbot kiibi metalli st osa de ( patjade ) peal. 3. Võta üks ehituskõrs ja paiguta see kiibi külge LED pirni peale, see hoiab pirni kenasti paigal. K õ r r e k i n n i t a m i s e k s Q u i r k b o t s a r v e v õ i S t r a w b e e s k ü l g e , o n h e a t e d a k e r g e l t k o k k u p i g i s t a d a . 4. Valgussensorid kinnitatakse sama moodi, positiivne LED pirni jalg käib Quirkbot kiibi esiküljele. • Servo mootori kasutamiseks tuleb eelnevalt kinnitada m ootori seljakott Quirkbot kiibi tagumis ele küljele . S elleks tuleb servo mootori viigid ühendada Quirkbot kiibil olevatesse pesadesse . Kasuta servo pikenduskaableid mootori ühendamiseks. Kaabli ühendamisel jälgi, et kiibil olev parempoolne must markeering oleks vastakuti kaabli musta juhtmega. • Selleks , et mootori saaks kinnitada sinu loodud ehituskõrtest mudelite ja olendite külge, tuleb eelnevalt mootori ümber paigaldada ehituskõrte kinnitused. Kaks kinnitusnäidet leiad juhendist. • Servo mootori külge kinnitatakse servo - sarv, kuid enne kinnitamist pane üks ehituskõrre kinnitus servo - sarve alla ning seejärel kinnita need mõlemad mootori külge. Servo - sarv ja ehituskõrre kinni tus peavad olema kohakuti. Võtta ehitus kõrred ning kinnita need servo - sarve ja kõrre kinnituse külge. Kõrre kinnitamine võib olla na tuke keeruline, vaata komplektis oleva t juhendit. • Elektroonili se Stra w bee külge saab kinnitada LED pirne sama moodi nagu Quirkboti kiibi külge. Strawbee annab võimaluse disainida põnevamaid mudelid ja paigutada LED pirne oma loodud mudelite külge autonooms elt. S i s s e / v ä l j a S a r v L E D s i l m a d V a s a k k ä s i P a r e m k ä s i P a r e m j a l g V a s a k j a l g L E D s u u j a U S B s i s e n d

Vaated

 • 2683 Vaatamisi kokku
 • 2053 Veebisaidi vaatamisi
 • 630 Põimitud vaatamisi

Tegevused

 • 0 Social Shares
 • 0 Meeldimised
 • 0 Mittemeeldimised
 • 0 Kommentaarid

Jagamiste arv

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Põimimised 3

 • 22 www.startupalfa.ee
 • 10 164.68.102.84
 • 4 startupalpha.ee