UUE HUVIRINGI KÄIVITAMISE JUHEND 

Hea tulevane ringijuht! Pole tähtis, kas oled õpetaja, lapsevanem või ettevõtja, ringiga alustamine ei ole keeruline, kui sul on soov ja tahtmine laste arengusse panustada. Sellest juhendist leiad samm-sammulise kirjelduse, millele mõelda enne ringi käivitamist ning millist tuge ja vahendeid selleks vaja läheb.

Huviringi teema valikul lähtu enda senisest kogemusest ja praktikast ning sellest, mida oskad lastele edasi anda.
Nt robootikaringi käivitamise mõtle läbi: 
-
mis on sinu varasemad kogemused (teadmised valdkonnast, nt robootikast, programmeerimisest, mehhatroonikast)? 
- mida soovid saavutada (soovid õpetada lapsi programmeerima; pead vajalikuks, et lapsed õpiksid tulevikuoskusi, nagu tiimitöö, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine jt; pead oluliseks anda edasi mehhatroonikaga seotud teadmisi; valmistad lapsi ette robootikavõistluseks; soovid õpetada lapsi prototüüpe tegema; vm eesmärk)?
- kui palju oled ise valmis aega panustama ja uusi asju juurde õppima (nt uusi robootikaplatvorme jm)?


Mõtle juba varakult, kuidas hakkab toimima infovahetus laste ja lastevanemate vahel. Eriti, kui ring on väikelastele. Võid kaaluda infolisti loomist, kus on kõigi lastevanemate kontaktid. Ringil võib olla ka oma koduleht, mis on parooli all. Kõige tähtsam on, et sinu kontaktandmed oleksid lastevanematele lihtsasti leitavad. Loodud kodulehte või listi saab ära kasutada ka ringides tehtud ülesannete või tulemuste jagamiseks lastevanematele. 
NB! Internetis (avalikes blogides, FB lehel/grupis jm) ei tohi laste pilte ja videoid ilma vanemate käest luba küsimata avaldada. 


Huviringi osalejate otsimine sõltub suuresti, kus ja millisele sihtrühmale plaanid huviringi korraldada. Kui plaanid läbi viia nutivanemaringi (nt kodus) või oma kogukonnaringi, siis üldjuhul selline ring täitub tuttavate ja laste sõprade toel (info liigub inimeselt inimesele).

Ettevõtetes täituvad ringid töötajate lastest. Ringi alustamiseks soovitame teavitustegevuseks kasutada firmasisest intranetti, uudiskirja või infoliste. Samuti võib asutuse ühiskasutuses olevate ruumide seintele riputada plakateid.

Kui soovid ringitegevusega alustada haridusasutuses, noortekeskuses, muuseumis või mujal, siis tutvu kõigepealt pakkumistega, mida erinevad asutused on postitanud StartupAlfa veebilehel. Kui sa sealt ei leia endale sobivat huviringi, võid proovida pöörduda oma kogukonnas tegutsevate munitsipaalasutuste poole (nt oma laste haridusasutuste poole) ja uurida, kas nemad oleksid huvitatud huviringi käivitamisest. Kui asutused ise on huvitatud huviringi käivitamisest, siis üldjuhul aitavad nad ka leida ringidesse osalejaid, kasutades ära oma kontakte ja infoliste. 

Sihtrühma valikul
mängib palju rolli sinu varasem kogemus lastega toimetamisel ja kindlasti ka kogemus valdkonnast. Nt väikelaste puhul kasutatakse robootikaringides lihtsaid haridusroboteid (Dash, Ozobot, Sphero, Bee-Bot jt) ning koodi kirjutatakse visuaalses programmeerimiskeeles (Scratch, Blockly jt). Need ei ole alustavale ringijuhendajale keerulised ning on õpitavad ka siis, kui kogemused programmeerimise ja robootika valdkonnas on kesised. Suuremate lastega on vahendid (Arduino, prototüüpimisvahendid jt) juba märksa keerulisemad ja koodi kirjutatakse tekstilises programmeerimiskeeles (Python, JavaScript, C/C++ jt), mis nõuab ringijuhendajalt rohkem pädevust. Samuti on oluline läbi mõelda, kui mitu last oled valmis huviringi võtma, et jõuaksid kõigiga tegeleda. Üksinda tegutsedes on optimaalne grupi suurus kuni 10 last

Mõned näited sihtrühma vanusevahemikest ja neile sobivatest vahenditest:
- 4-6 a: robotid Bee-Bot, Blue-Bot jt (visuaalne programmeerimine)
- 6-7 a: robotid Blue-Bot, Ozobot, Dash ja Dot, LEGO Wedo jt (visuaalne programmeerimine)
- 8-9 a: robotid LEGO WeDo, Ozobot, mBot, Pro-Bot, Sphero SPRK+, Codey Rocky, Neuron jt (visuaalne ja tekstiline programmeerimine)
- 10-12 a: robotid Cue, Bolt, mBot, InO-Bot, Codey Rocky, Neuron, LEGO Mindstorms EV3 jt (visuaalne ja tekstiline programmeerimine)
- 13-14 a: LEGO Mindstorms EV3, Cue, Bolt, mBot, Bolt, Neuron, Raspberry Pi, Arduino (tekstiline programmeerimine)

Sihtrühma valikul pead samuti mõtlema, kas soovid ringi teha algajatele või edasijõudnutele. See otsus mõjutab suuresti ka sihtrühma vanust, kuna tavaliselt on väikelapsed alles algajad ja vanemad lapsed juba edasijõudnud, kuid see ei pruugi alati nii olla. Samuti võib moodustada segagruppe eri vanuses lastest (näiteks nutiperede või ettevõtete juures, kus lapsed on eri vanuses). Sel juhul tuleb arvestada, et iga ringitund nõuab rohkem eeltööd, kuna pead planeerima tegevusi erinevas vanuses lastele. 

Mõtle läbi, kui tihti ja mitu tundi korraga oled valmis ringitundi läbi viima. Tavapäraselt toimuvad ringitunnid 1 kord nädalas ja kuni 2 tundi korraga. Suuremate laste või edasijõudnute puhul võib sagedus ja tundide arv olla suurem. Kui ringi lapsed valmistuvad võistluseks, võib kohtumiste arv olla suurem vahetult enne võistlust, kuna ettevalmistused ja testimised võtavad oma aja. 

Huviring võib toimuda kodus kogukonna lastele, ettevõttes töötajate lastele, haridusasutuses õppivatele lastele, noortekeskuses seal käivatele noortele, raamatukogus kogukonna lastele jne. Ruumi leidmisega ei pruugi kaasneda kulu, kui ruumi omanikud näevad huviringi toimumisel nende ruumides kasu oma lastele.

Kui aga huvitatud osapool puudub, püüa leida sponsoreid, võta ühendust kohaliku omavalitsusega ning küsi, kas nemad rendivad maakonnas/vallas ruume, mis sobiksid huviringi läbiviimiseks. Viimase variandina saad ruumi rentimisega seotud kulu arvestada huviringi kuutasu sisse.

NB! Ruumi valimisel arvesta, et kõikidele jaguks toole ja lauapinda. Nt robootikaringi jaoks vajad põrandapinda, kus lapsed saavad harjutada ja robotiga ringi sõita. Kui sul on palju erinevaid robootikaseadmeid, siis uuri, kas saad neid hoiustada huviringi ruumis või selle lähedal. Uuri, kas ruumi pakkujal on anda sulle kasutamiseks nutiseadmeid/arvuteid või arvutiklassi ning mis tingimustel saad neid kasutada.
Ruumis võiks olla internetiühendus, tahvel, projektor, riiulid (pooleli olevate tööde või komplektide hoiustamiseks) ja piisavalt ruumi toimetamiseks. Seadmete valik sõltub sellest, millisel teemal plaanid huviringi läbi viia ning millised seadmeid selleks sobivad. Nt robootikaringi puhul pead arvestama, et kahe õpilase kohta võiks olla üks tahvel- või sülearvuti ja robot. Kui grupi suurus on 10 last, siis see tähendab viite  tahvel- või sülearvutit ja robotit. Lisaks võiks olla juhendajal üks enda komplekt, mille abil saab läbi viia näitlikustamist.

Vaata, millised robootikaseadmed sobivad erinevatele vanuseastmetele käesoleva juhendi peatükis "Sihtrühm ja ringi läbiviimise sagedus."

Kui soovid huviringi läbi viia haridusasutuses, noortekeskuses või raamatukogus, siis uuri, kas neil on robootikaseadmed või tahvel- ja sülearvutid olemas ning mis tingimustel saaksid neid kasutada. Kui soovid viia huviringi läbi eraettevõttes või kodus, siis otsi sponsoreid ja/või kaalu kulud katta huviringi kuutasust.

NB! Nutiseadmete/arvutite puhul pead jälgima, et need sobiksid väljavalitud platvormidega. Nt pead arvestama, et erinevatel robootikaplatvormidel on erinevad nõuded seadmetele (Bluetooth olemasolu ja versioon, mälu, operatsioonisüsteem jm riistvaralised ja tarkvaralised parameetrid). Mõni rakendus võib töötada ainult nutiseadmes.

Seadmeid on võimalik soetada meie partneritelt

Huviringi läbiviimisel mõtle läbi, kas soovid selle eest saada töötasu ja kas vajad ringi läbiviimiseks kulude katteks rahastust.

Huviringi juhina võib töötada mitmel viisil:
- Vabatahtlik töö: oled valmis tasuta ringi läbi viima ja leiad võimalused seadmete kulude katteks.
- Vabatahtlik töö + kulude katteks ringi kuutasu: oled valmis tasuta ringi läbi viima ja soovid saada kuutasu ringiga seotud kulude katteks. 
- Tasustatud töö: soovid saada ringi läbiviimise eest töötasu ja leiad võimalused seadmete kulude katteks. 
- Tasustatud töö + kulude katteks ringi kuutasu: soovid saada ringi läbiviimise eest töötasu ja kuutasu ringiga seotud kulude katteks.
- jm variandid.

Asutused, kes jagavad toetusi huviringidele ja seadmetele: 
-
Hariduse Infotehnoloogia SA (robootikaseadmed haridusasutustele)
- Eesti Noorsootöö Keskus  
- Haridus- ja Teadusministeeriumi Hasartmängumaksu vahendid 
- Küsi toetust kohalikust omavalitsusest 
- Uuri, kas mõni ettevõte on valmis sponsoreerima, andes huviringile asutuses maha kantud arvutid või toetab mõne robootikaseadme vm seadme ostmist. Eriti motiveeritud võivad olla tehnoloogiafirmad, kes saavad aru, et see on investeering IT-spetsialistide pealekasvu.

Üldjuhul on seadmete soetamine ühekordne kulu, mille saab katta pikema perioodi jooksul huviringi kuutasudega.

Abistavad materjalid

Robootika ja IT:
ProgeTiigri kogumik (Hariduse Infotehnoloogia SA)
- Digiõpik 8-13 a  (Tartu Ülikool ja Hariduse Infotehnoloogia SA)
- Nutilabor (Vaata Maailma SA)
Robootikast puust ja punaseks, MOOC materjalid (Tartu Ülikool, mBot)
- Programmeerimisest maalähedaselt, MOOC materjalid (Tartu Ülikool, Python)

Huvihariduse pedagoogika:
- Ringijuhendajate koolitusmaterjal (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Vaata Maailma SA)
Teadushuvihariduse, uurimusliku õppe ja LTT kirjaoskuse arengu toetamine (Eesti Teadusagentuur)
Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks
- miks.ee 

Ettevõtlusõppe materjalid:
Koolielu õppevara  (Hariduse Infotehnoloogia SA)
Ettevõtlusõppe programm 

Muu:
Koolielu õppevara (Hariduse Infotehnoloogia SA)